Júl24

V treťom videonávode k programovaciemu jazyku VBA vysvetľujem príkaz InputBox, pomocou ktorého môže užívateľ zadávať vstup do dialógového okna. Na základe zadaného vstupu je možné potom program ďalej štruktúrovať.

Dočítajte sa viac

Júl16

V poradí druhý videonávod k programovaciemu jazyku VBA. Venujem sa v ňom hlavne príkazu MsgBox, ktorý vytvára dialógové okná. Vysvetľujem tiež vytváranie komentárov a deklaráciu premenných.

Dočítajte sa viac

Júl11

Úvodný článok k novej sérii video návodov venujúcej sa programovaciemu jazyku VBA. Visual Basic for Applications je nasledovníkom VBA 6.0, ktorého podporu už Microsoft ukončil. VBA sa využíva napríklad na písenie tzv. Makier v programoch balíka Microsoft Office, ale je aj súčasťou iných programov, nie od Microsoftu.

Dočítajte sa viac

Feb28

Ak potrebujete nastaviť časovú synchronizáciu vo Windows, toto je návod určený pre vás. V mojom prípade nastavujem jeden PC, ktorý zastáva úlohy NTP servera a potom klientov, ktorý si v pravidelných intervaloch ťahajú čas z NTP servera. Ako NTP server sa nakonfiguruje jedna zvolená stanica s OS Windows, ostatné stanice v sieti sú klienti z pohľadu časovej synchronizácie. Rovnaký postup funguje pre Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2003. Na nastavenie synchronizácie času potrebujete mať samozrejme administrátorské práva.

Dočítajte sa viac