Príspevky v kategórii: MATLAB

Sep14

Matice sú základným stavebným kameňom pri práci v MATLAB-e (MATLAB je skratkou zo slov matrix laboratory). Vo videu ukazujem spôsoby, ako v prostredí MATLAB vytvárať matice a rôznymi spôsobmi ich spájať. Tiež ukazujem, ako jednoducho sa tu vypočíta determinant matice.

Aug22

Krátke video, v ktorom popisujem, ako môžete pomocou MATLABu jednoduchým a rýchlym spôsobom, počítať akékoľvek vzorce. Tiež tu spomínam príkaz round, pomocou ktorého sa čísla zaokrúhľujú na celé integery.

Aug11

Toto je úvodný tutoriál k programu MATLAB. Stručne v ňom popisujem prostredie tohto programu, definovanie premenných a základné matematické operácie s premennými.