Príspevky v kategórii: Video návody

Júl30

V poradí štvrtý videonávod k programovaciemu jazyku VBA je venovaný hlavne podmienke If. Ukazujem tu tiež ako sa volajú funkcie z Excelu alebo ako sa spájajú tectové reťazce a hodnoty premenných v príkazoch MsgBox a InputBox.

Júl24

V treťom videonávode k programovaciemu jazyku VBA vysvetľujem príkaz InputBox, pomocou ktorého môže užívateľ zadávať vstup do dialógového okna. Na základe zadaného vstupu je možné potom program ďalej štruktúrovať.

Júl16

V poradí druhý videonávod k programovaciemu jazyku VBA. Venujem sa v ňom hlavne príkazu MsgBox, ktorý vytvára dialógové okná. Vysvetľujem tiež vytváranie komentárov a deklaráciu premenných.

Júl11

Úvodný článok k novej sérii video návodov venujúcej sa programovaciemu jazyku VBA. Visual Basic for Applications je nasledovníkom VBA 6.0, ktorého podporu už Microsoft ukončil. VBA sa využíva napríklad na písenie tzv. Makier v programoch balíka Microsoft Office, ale je aj súčasťou iných programov, nie od Microsoftu.