Príspevky v kategórii: Video návody

Okt17

Príkaz plot slúži na vykresľovanie dvojrozmerných grafov v MATLAB-e. Vo videu ukazujem jeho použitie a základné možnosti. V ďalšom videonávode pokračujem s pridávaním dalších prvkov do grafu.

Okt06

Vo videonávode ukazujem čo sú to skripty v MATLAB a ako sa používajú. Uvádzam aj pár nových príkazov. Skripty sú nutným základom pri práci s MATLAB.

Sep22

V krátkom videu ukazujem dva spôsoby ako pomocou MATLAB vypočítať sústavu lineárnych rovníc. V pribehu pár sekúnd môžete takto vyjadriť neznáme zo sútavy rovníc, aj ak sa jedná napríklad o sústavu 10tich lineárnych rovníc s 10timi neznámymi. Je teda dobré daný postup si osvojiť, určite sa vám zíde.

Sep22

Vo video návode ukazujem ako možno násobiť matice klasickým spôsobom aj po prvkoch, ako generovať matice s náhodnými číslami alebo rôzne preddefinované matice, ktoré MATLAB pozná. Tiež ukazujem príkazy na zistenie hodnosti, normy, stopy a veľkosti matice. V závere ukážem ako možno vygenerovať inverznú maticu k matici zloženej z reálnych čísiel.