XHTML + CSS – 16. lekcia – Horizontalne polohovanie elementov

Návod zameraný na horizontálne zarovnanie obrázkov na stránke. Sú v ňom prezentované dva spôsoby ako je možné pomocou HTML a CSS upraviť polohu obrázku tak ako je potrebné. Videonévod prakticky rozširuje návod z 13. lekcie zameraný na vonkajšie a vnútorné posunutia (margin a padding).

XHTML + CSS – 15. lekcia – Tabulky – Bunky

Vo videonávode sa dozvedáme problematiku spájania buniek tabuliek. Konkrétne videonávod vysvetľuje použitie príkazov rowspan a colspan. Príkazy sú demonštrované na veľmi jednoduchom príklade tabuľky športového preteku triatlon. Tvorba zloženia tabuľky pomocou HTML je už známa z predchádzajúceho videonávodu a príkazy spájania stĺpcov a riadkov sú prezentované veľmi jednoducho.

XHTML + CSS – 14. lekcia – Tabulky

Videonávod zameraný na tvorbu Tabuliek pomocou XHTML. V návode sa dozvedáme ako vytvoriť tabulku. Aké elementy sú potrebné pre vytvorenie logických väzieb údajov a hlavičiek tabuliek. Video návod demonštrujúci  na veľmi jednoduchom návode princípy ako vytvoriť jednoduchú tabulku pomocou HTML.

ANSYS – 08 Základy skriptovania 3

V tomto tutoriále vysvetľujem vytvorenie skriptu pre ANSYS krok po kroku. V skripte sa nachádzajú všetky časti od deklarovanie elementov a materiálových vlastností až po simuláciu v spojitom čase. Jedná sa o zjednodušenú simuláciu, v ktorej zanedbávame šírenie sa teploty z telesa do okolia. Vyhrievané teleso je v tvare zrezaného kuželu, pričom jedna z jeho plôch je vyhrievaná na teplotu najskôr 20 stupňov s postupným stúpaním až na teplotu 50 stupňov celzia. Je aplikovaná jednoduchá sieť použitím metódy Sweep. Výsledkom simulácie je šírenie sa teploty v telese v čase.

XHTML + CSS – 13. lekcia – Posunutia Margin a Padding

Jednoduchý videonávod demonštrujúci použitie vonkajších a vnútorných posunutí, ohraničení pomocou CSS príkazov margin a padding.

Prostredníctvom video návodu sa dozvedáte o funkcii a použití  posunutí. Posunutie alebo ohraničenie je možné dvomi najpoužívanejšími spôsobmi a to vonkajím (margin) a vnútorným (padding).

XHTML + CSS – 10. lekcia – Nezotriedený zoznam, úvod

Video návod je zameraný na oboznámenie sa s funkciou nezotriedeného zoznamu. Prezentuje ako je možné takýto zoznam vytvoriť. Rovnako je v ňom prezentované použitie v internete spolu s príkladmi na stránkach google, youtube a wikipédia. (viac…)

ANSYS – 06 Základy skriptovania

V tomto video návode sa prvýkrát sústreďujem na prácu s makrami v programe ANSYS, ktoré sú pre pokročilejšieho užívateľa nevyhnutnosťou. Samotná simulácia sa rozdeľuje do niekoľkých súborov s príkazmi, tzv. skriptov alebo makier, ktoré sa v ANSYS načítavajú vždy podľa potreby, napr. materiálové vlastnosti zvyknú tvoriť jeden súbor,  základná geometria druhý, parametre simulácie tretí a pod.

XHTML + CSS – 9. lekcia – Zotriedený zoznam, Kapitoly

Príklad zotriedeného zoznamu:

Zotriedený zoznam sa používa všade tam kde chceme použiť zoznam položiek roztriedený na základe logického usporiadania. Veľmi často používané je číselné roztriedenie (klasické číslice, rímske znaky) a roztriedenie podľa abecedy (slovenská, grécka). (viac…)