Príspevky v kategórii: XHTML + CSS

Sep06

Návod zameraný na horizontálne zarovnanie obrázkov na stránke. Sú v ňom prezentované dva spôsoby ako je možné pomocou HTML a CSS upraviť polohu obrázku tak ako je potrebné. Videonévod prakticky rozširuje návod z 13. lekcie zameraný na vonkajšie a vnútorné posunutia (margin a padding).

Aug28

Vo videonávode sa dozvedáme problematiku spájania buniek tabuliek. Konkrétne videonávod vysvetľuje použitie príkazov rowspan a colspan. Príkazy sú demonštrované na veľmi jednoduchom príklade tabuľky športového preteku triatlon. Tvorba zloženia tabuľky pomocou HTML je už známa z predchádzajúceho videonávodu a príkazy spájania stĺpcov a riadkov sú prezentované veľmi jednoducho.

Aug28

Videonávod zameraný na tvorbu Tabuliek pomocou XHTML. V návode sa dozvedáme ako vytvoriť tabulku. Aké elementy sú potrebné pre vytvorenie logických väzieb údajov a hlavičiek tabuliek. Video návod demonštrujúci  na veľmi jednoduchom návode princípy ako vytvoriť jednoduchú tabulku pomocou HTML.

Aug15

Jednoduchý videonávod demonštrujúci použitie vonkajších a vnútorných posunutí, ohraničení pomocou CSS príkazov margin a padding.

Prostredníctvom video návodu sa dozvedáte o funkcii a použití  posunutí. Posunutie alebo ohraničenie je možné dvomi najpoužívanejšími spôsobmi a to vonkajím (margin) a vnútorným (padding).