XHTML + CSS – 16. lekcia – Horizontalne polohovanie elementov

Návod zameraný na horizontálne zarovnanie obrázkov na stránke. Sú v ňom prezentované dva spôsoby ako je možné pomocou HTML a CSS upraviť polohu obrázku tak ako je potrebné. Videonévod prakticky rozširuje návod z 13. lekcie zameraný na vonkajšie a vnútorné posunutia (margin a padding).

XHTML + CSS – 15. lekcia – Tabulky – Bunky

Vo videonávode sa dozvedáme problematiku spájania buniek tabuliek. Konkrétne videonávod vysvetľuje použitie príkazov rowspan a colspan. Príkazy sú demonštrované na veľmi jednoduchom príklade tabuľky športového preteku triatlon. Tvorba zloženia tabuľky pomocou HTML je už známa z predchádzajúceho videonávodu a príkazy spájania stĺpcov a riadkov sú prezentované veľmi jednoducho.

XHTML + CSS – 14. lekcia – Tabulky

Videonávod zameraný na tvorbu Tabuliek pomocou XHTML. V návode sa dozvedáme ako vytvoriť tabulku. Aké elementy sú potrebné pre vytvorenie logických väzieb údajov a hlavičiek tabuliek. Video návod demonštrujúci  na veľmi jednoduchom návode princípy ako vytvoriť jednoduchú tabulku pomocou HTML.

ANSYS – 08 Základy skriptovania 3

V tomto tutoriále vysvetľujem vytvorenie skriptu pre ANSYS krok po kroku. V skripte sa nachádzajú všetky časti od deklarovanie elementov a materiálových vlastností až po simuláciu v spojitom čase. Jedná sa o zjednodušenú simuláciu, v ktorej zanedbávame šírenie sa teploty z telesa do okolia. Vyhrievané teleso je v tvare zrezaného kuželu, pričom jedna z jeho plôch je vyhrievaná na teplotu najskôr 20 stupňov s postupným stúpaním až na teplotu 50 stupňov celzia. Je aplikovaná jednoduchá sieť použitím metódy Sweep. Výsledkom simulácie je šírenie sa teploty v telese v čase.

XHTML + CSS – 13. lekcia – Posunutia Margin a Padding

Jednoduchý videonávod demonštrujúci použitie vonkajších a vnútorných posunutí, ohraničení pomocou CSS príkazov margin a padding.

Prostredníctvom video návodu sa dozvedáte o funkcii a použití  posunutí. Posunutie alebo ohraničenie je možné dvomi najpoužívanejšími spôsobmi a to vonkajím (margin) a vnútorným (padding).

PIN platobnej karty nahradený odtlačkom prsta

Debetna karta

Už ste si asi zvykli, že na použitie platobnej karty na výber z bankomatu, si musíte pamätať štvormiestne číslo tzv. PIN. Istá vietnamská banka prišla, ale s novou formou overenia a platobné karty, ktoré začali vydávať sú viazané na odtlačky prstov. Konkrétne sa jedná o banku Mekong Development Bank a po zavedení tejto novinky sa počet ich bankových účtov strojnásobil. (viac…)

XHTML + CSS – 12. lekcia – Button, Tvorba Horizontálneho menu

Postupne bola rozoberaná problematika tvorby jednoduchého tlačítka, alebo Buttonu.

Pre samotnú tvorbu tlačítka bol použitý predkreslený obrázok v striktnom formáte. Obrázok bol aplikovaný ako pozadie <a> tagu. Samotný tag odkazu bol postupne upravovaný tak aby bol dosiahnutý potrebný efekt.

Po úspešnom vykreslení tlačítka je vytvorený nezotriedený zoznam. Postupným upravovaním CSS tagov <ul> a <li> dostávame tvar jednoduchého horizontálneho menu.

Počas návodu je prezentovaný ďalší CSS príkaz to display a jeho funkcie.

Úplná vzdialená správa PC

Už sa vám niekedy stalo, že ste potrebovali dostať niečo zo svojho domáceho PC, ale nemali ste sa naň ako dostať? Napríklad ste niekde na dovolenke pri mori a potrebujete poslať do práce súbor, ktorý máte uložený na domácom počítači. Dosť dlhú dobu som sa pokúšal doviesť diaľkové ovládanie PC do úplnej dokonalosti a tu je návod pre vás, aby ste to mali jednoduchšie ako ja. Po nastavení PC podľa tohto návodu budete schopný zapnúť domáci PC z ľubovolnej lokality (potrebujete len prístup na internet), ovládať ho cez vzdialenú plochu a opäť ho vypnúť. Počítač pritom NEMUSÍ byť v režime spánku, hibernácii ani nič podobné. Môže byť normálne vypnutý. (viac…)

Prehľad modulov pre Python 1 – tarfile

Vítam Vás pri čítaní môjho článku o module tarfile. Rozhodol som sa, že budem písať o rôznych moduloch, ktoré sa mi hodili pri písaní Python skriptov. Dúfam že pár ľudí presvedčím o tom aký Python býva praktický a ako občas elegantne rieši problémy. Modul tarfile archivuje a komprimuje súbory vo formáte tar. (viac…)

ANSYS – 07 Základy skriptovania 2

V tomto návode nadväzujem na predchádzajúci video návod a to tak, že požívam textový dokument s už deklarovanými typmi elementov a materiálovými vlastnosťami. Následne sa venujem tvorbe geometrie s použitím Ansys Help a tiež vysvetľujem základy sieťovanie a príkazy k tomu prislúchajúce. Pre hlbšie porozumenie princípom a metódam sieťovania je ale potrebná istá dávka trpezlivosti a samoštúdium. Pri komplikovanejších objektoch môže byť práve toto najproblematickejšia časť a je nutné využívať aj delenie objemov pomocou workplane.