Príspevky so značkami ‘geometria ’

Okt17

V tomto návode vytváram jednoduchú geometriu ohnutej trubky v programe Workbench DesignModeler (časť geometria pri tvorbe modelu). Používam pri tom metódu Sweep. Video predostruje príklad použitia tejto metódy, ktorá sa využíva pri tvorbe akejkoľvek komplikovanejšej geometerie a mal by ju zvládnuť každý používateľ Workbench.

Okt22

V tomto návode popisujem postup, akým sa v programe ANSYS vytvára jednoduchšia aj komplikovaná geometria a tiež ako importovať geometriu z iného grafického prostredia.