Príspevky so značkami ‘html slovak ’

Feb25

Príklad zotriedeného zoznamu:

Zotriedený zoznam sa používa všade tam kde chceme použiť zoznam položiek roztriedený na základe logického usporiadania. Veľmi často používané je číselné roztriedenie (klasické číslice, rímske znaky) a roztriedenie podľa abecedy (slovenská, grécka).

Feb12

Práca s Google Fonts

Implementovanie Google fonts do CSS na stránke a následné aplikovanie tohto fontu do odsekov a tým sa vytvára dojem napríklad písaného písma.

Práca s pozadím v elementoch HTML

Pomocou vybraného tagu <p> je demonštrovaná práca s pozadím aj v inom než <body> tagu. Čiže úprava pozadia je možná nie len pre celú internetovú stránku naraz, ale je možné nastaviť pre rôzne časti stránky rôzne pozadia.

Tvorba linajkovaného zošitu

V jednoduchom príklade je ukázaná práca s pozadím v odseku <p> spolu v kombinácii s Google Fonts sa docieli vzhľad podobný ručne písanému písmu v linajkovanom zošite.

Feb11

Videonávod je zameraný na úpravu pozadia na internetovej stránke pomocou CSS kódu. Tutoriál sa člení do niekoľkých hlavných častí a to:

  1. oboznámenie sa s farbami internetu (CSS)
  2. nastavenie jednofarebného pozadia stránky
  3. vytvorenie farebného gradientu pozadia
  4. špeciálna vlastnosť background-position

Feb08

Vo videonávode sa dozviete ako pridať na www stránku obrázok a tiež ako kombinovať obrázok a odkaz, čím sa docieli vytvorenie jednoduchého tlačítka. V návode je táto kombinácia vysvetľovaná na príklade jednoduchého loga stránky, ktoré slúži na návrat na domovskú stránku.

Dozviete sa ako používať tag <img />  a jeho atribúty “src”, “alt”, “title” na čo sú spomenuté atribúty dobré, a prečo sa vlastne používajú, respektíve musia používať.

Rovnako je detailne rozoberaná téma ako používať atribút “src” aby sme docielili správne fungovanie obrázku. Je vysvetľované ako lokalizovať obrázky v iných priečinkoch na serveri ako v tých kde sa nachádza index.html.

Obrázky sú veľmi frekventovanou a prakticky neodmysliteľnou súčasťou dnešného internetu. Na obyčajnej internetovej stránke sú desiatky obrázkov. Pozadie stránky, pozadia tlačidiel, logá všelijaké rôzne grafické kreácie súčasných web dizajnérov. Je veľmi vhodné uvedomiť si že obrázky v spolupráci s  odkazmi je extrémne dôležité mať v malíčku.