Príspevky so značkami ‘makro ’

Okt16

V ďalšom videu zo série VBA ukazujem cyklus Do Loop. Konkrétne teda While a Until. Popisujem, aký je medzi nimi rozdiel a ukazujem príklady použitia. Tiež popisujem, aký je rozdiel medzi podmienkou na začiatku cyklu za Do a podmienkou na konci za Loop.

Okt08

V tomto videonávode k programovaciemu jazyku VBA nadväzujem na predchádzajúce video o cykle For. Rozširujem makro z predchádzajúceho videa o ďalší cyklus For, ktorý je vnorený v pôvodnom cykle.

Okt02

V piatom videonávode k programovaciemu jazyku VBA ukazujem ako vyzerá a funguje cyklus For. Zároveň ukazujem ako môže makro zapisovať dáta do buniek Excelu.

Júl30

V poradí štvrtý videonávod k programovaciemu jazyku VBA je venovaný hlavne podmienke If. Ukazujem tu tiež ako sa volajú funkcie z Excelu alebo ako sa spájajú tectové reťazce a hodnoty premenných v príkazoch MsgBox a InputBox.