Príspevky so značkami ‘namáhanie ’

Okt06

V poradí druhom video návode popisujem základy štrukturálnej simulácie v prostredí ANSYS, konkrétne namáhanie oceľového kvádra v ťahu.