Utility

Zapnite Váš PC na diaľku

Spájajte Vaše .pdf súbory

Pomocou našej utility môžete zapínať Váš počítač na diaľku spôsobom odoslania Magic Packet bez použitia špeciálneho softvéru.

U nás môžete priamo na stránke voľne spájať Vaše .pdf dokumentové súbory do veľkosti 2MB úplne zdarma.

Utility PDF

Vytvárajte QR kódy

Proxy server

Využitím tohto nástroja môžete generovať QR kód pre rôzne použitia. V súčasnoti sa QR kódy využívajú pre mnoho aplikácií. V komerčnej oblasti asi najčastejšie pre rýchle a jednoduché prenášanie jednoduchých informácií do telefónov využívajúcih iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS a iné.

Využitím nášho High Anonymity Proxy servera môžete svoju internetovú identitu premiestniť do Holandska, kde je náš server umiestnený. Táto výhoda Vám umožní prehliadať internet rovnako rýchlo ale bezpečnejšie. Zároveň získate prístup k www stránkam, ktoré sú limitované na krajinu Holandsko.
Bezplatne si môžete registrovať až 3 Vaše IP adresy odkiaľ najčastejšie pristupujete na internet.

Vytvoriť QR kód Proxy server