V piatom videonávode k programovaciemu jazyku VBA ukazujem ako vyzerá a funguje cyklus For. Zároveň ukazujem ako môže makro zapisovať dáta do buniek Excelu.

Toto je zdrojový kód, ktorý som vytvoril vo videu.


Sub vba05()
  Dim i As Integer
  Dim iPlus As Integer
  
  iPlus = 0
  
  For i = 1 To 10 Step 3
    Cells(i, 1).Value = iPlus
    iPlus = iPlus + 3
  Next i
End Sub

Komentáre

Povedzte nám čo si myslíte.

Pridaj komentár

Vyplňte formulár a odošlite