Bavíme sa s predhrievanými T5 neónkami

V tomto návode popíšem čo treba na rozsvietenie kratšej T5 neónky, aké prúdy vyžaduje predhrievanie, aké veľké napätie neónku zapáli a ako ho získať.

Dodržujte zákony a predpisy, za vašu činnost ste zodpovední sami, ja ani blog nenesie žiadnu zodpovednosť za škody alebo újmu na zdraví spôsobenej prečítaním alebo aplikovaním prezentovaných informácii.

Aby sme rozsvietili neónku napr. typu T5 musíme ju predhriať a dodať dosť vysoké napätie, aj pre predhrievanie aj pre zapalovanie a udržiavanie nezáleží na type napätia, funguje aj jednosmerné (DC) aj striedavé (AC). Neónky ktoré sa dajú predhrievať majú 4 vývody, 2 na konci každej elektródy. Keďže sú predhrievané dajú sa zapáliť desatinou toho vysokého napätia ktoré by v nich hodilo iskru. Na 6W model ktorá som použil mi raz stačilo napr 470V.

T5 neónky sa podľa katalógu od Phillipsu predhrievajú cca prúdom 220mA ale nedozvedel som sa v ktorom okamihu tam má tiecť 220mA… možno na začiatku. Odpor elektród ktoré zároveň slúžia ako výhrevné teleso je 20?. Na predhrievanie som ako zdroj použil 2 transformátory, je to najpohodlnejšie pretože sú galvanicky oddelené od siete takže ich výstup môžem nadpojiť okolo zapaľovacieho napätia získaného priamo z fázy 230V, a nič sa nestane.

Zapaľovacie a pracovné napätie som použil spoľahlivých 600V, rozsvietil som ním 21.5cm dlhú neónku. Napätie je cca 2x väčsie než špičky v zástrčke pretože zbieram zvlášť kladnú a zápornú polvlnu na 2 rôzne kondenzátory pomocou 2 usmerňovacích diód.

Spočiatku kým ešte neónka nieje zapálená, tak má vysoký odpor a v podstate je na nej skoro všetko napätie 600V. Ale až sa zapáli jej napätie klesne na pracové, cca 35-42V podľa modelu neónky, zbytok napätia ostane na predradníku. Ten som volil tak aby sa mi neroztavil pri experimentácii. Jeho tepelná záťaž sa dá spočítať vzorcom P=U*I=(600V-35V)*I, napríklad pri predradníku 100k bude tiecť prúd I=U/R=600V/100000?=6mA, a príkon P bude (600V-35V)*0.006=3.3W takže by sa hodilo aby ten 100k rezistor bol 4 wattový aby sa po chvíli jednoducho neroztavil…

Dobrý nápad je dať poistku 1A pred celý zdroj 600V alebo pred celé zapojenie, aby sa predišlo vyhodeniu poistiek alebo zhoreniu súčiastok, diód alebo káblov keď sa podarí skrat (mne sa už podaril pri meraní na obvode). A samozrejme nejaká poistka do 500mA na neónku lebo čo ak pri nadprúde vybuchne… predsalen obsahuje 5mg ortute. A poistky sa hodia aj na sekundáre transformátorov ak o ne nechcete pri nejakej poruche prísť.

Video rozsvietenie neónky

Po rozbehaní zapojenia by sa hodilo nájsť presné zapaľovacie napätie, podživiť neónku a pridať nejaký reproduktor + nejaký zhášací obvod po náhodnom rozsvietení a bol by z toho geiger-müllerov počítač beta a gamma radiácie.

Príjemnú zábavu praje,

nio

Zanechajte komentár