Konfigurácia Conky

Toto je ďalší článok, v ktorom sa zameriavam na Linuxové operačné systémy. Veľa ľudí, medzi inými aj ja, potrebujú mať prehľad o tom, čo sa práve na ich PC deje. Ktoré programy sú spustené, koľko majú priradenej pamäte, aké je celkové vyťaženie RAM alebo CPU, aké sú aktuálne teploty komponentov PC a pod. Presne na toto slúži softvér Conky, ktorý je, ako inak, free.Conky je veľmi modulárny softvér, ktorého grafiku si prakticky vytvára každý užívateľ sám. Bezprostredne po nainštalovaní je to len akési nie veľmi pekné čierne okno so základnými informáciami o vyťažení hardvéru. Postupným upravovaním sa dajú do neho pridať napríklad teploty komponentov, IP adresy jednotlivých sietí, vyťaženie sietí, informácie o softvéri, či dokonca aktuálne počasie, alebo e-maily. Na internete môžete nájsť mnoho konfiguračných súborov na Conky, ktoré vám pridajú požadované funkcie, či informácie, ale nikde som nenašiel kompletný návod, od prvého kroku, ako Conky nainštalovať a aké prídavné moduly do neho vložiť. Navyše konfiguračné súbory ktoré som našiel, boli spravidla so strašným grafickým dizajnom. Vyhral som sa teda s Conky napokon aj ja a výsledok vidíte na úvodnom obrázku tohto článku (je to ten tmavý rámik v pravej časti obrazovky 😉 ).

Popisujem tu úplný postup od inštalácie Conky, cez nahratie jednotlivých súborov, až po pridávanie a odoberanie jednotlivých prvkov. Po úspešnom aplikovaní tohto postupu, budete mať Conky približne s takým dizajnom, ako je v úvode, tento ale samozrejme môžete pokojne ďalej meniť, vylepšovať a dopĺňať.


Toľko na úvod a teraz už ku konkrétnemu postupu.

 

1. Inštalácie

 

Inštalácia senzorov
Prvým krokom je inštalácia senzorov pre snímanie teploty. Táto by sa mala vykonať ešte pred samotnou inštaláciou Conky. Senzory nainštalujeme nasledovným príkazom v termináli (systém si od vás vypýta administrátorské heslo):

sudo apt-get install conky curl lm-sensors

 

V openSUSE Linuxe treba zadať nasledovné tri príkazy a môžete prejsť rovno do časti konfigurácie Conky (prvý príkaz inštaluje senzory, druhý knižnice na grafiku a tretí je knižnica, ktorá umožňuje načítavať obrázky v Conky):

 sudo zypper install conky curl lm-sensors

sudo zypper in conky-cairo

sudo zypper in imlib2-loaders 

 

Konfigurácia senzorov
Po ich nainštalovaní ich treba ešte nakonfigurovať. Zadajte do terminálu príkaz:

sudo sensors-detect

Konzola sa vás bude pýtať mnoho otázok, na všetky treba odpovedať YES.

Obr.1: Detekcia senzorov.

 

Inštalácia Conky
Konečne môžeme pristúpiť k inštalácii samotného softvéru Conky. Príkaz je:

sudo apt-get install conky conky-all

Tento nám nainštaluje kompletný balík Conky a opäť treba potvrdiť už len jedným YES. Následne by sa nám mal Conky spustiť s už spomínaným, základným, nie veľmi prívetivým, čiernym oknom.


 

2. Konfigurácia Conky

Najkomplikovanejším krokom je samotná konfigurácia Conky. Na úvod by som spomenul dva základné príkazy, ktoré budete používať:

conky & – spustí inštanciu Conky

killall conky – ukončí všetky inštancie Conky

Teraz už môžete aplikovať dizajn, ktorý ste si vyhliadli na internete tým, že si ho stiahnete a nahráte, alebo môžete použiť môj a ľubovoľným spôsobom ho modifikovať. Ak ste sa rozhodli použiť môj, prvým krokom je správne nakopírovať nasledovné súbory:

Musíte najskôr vyššie uvedeným príkazom ukončiť spusteného Conky, pretože sa po nainštalovaní automaticky spustí. Následne si stiahnite tento .zip archív. Pozor, niektoré súbory sú skryté, musíte si teda zobraziť skryté súbory. V Linux Mint sa skryté súbory zobrazujú klávesovou skratkou [CTRL + H]. Ak máte napríklad openSUSE Linux, tak je to v Dolphin-e skratka [ALT + .]. Prípadne v inom OS to nájdete v každom prehliadači súborov v záložke View alebo Settings, prípadne len pravé tlačítko myši s ponukou. Rozbaľte stiahnutý archív a jeho obsah nakopírujte do vášho domovského adresára, systém sa spýta, či chcete nahradiť súbor .conkyrc, nahraďte ho. Mali by ste potom mať domovský adresár, v ktorom budú, okrem iného, súbory .conkyrc, .draw_bg.lua a priečinok .conky. V priečinku .conky sa nachádzajú súbory conky-color-rccode.txt, myip.sh a tri obrázky.

Otvorte si teraz súbor .conkyrc, dajte si vyhľadať text „scorpion“ a všetky vyhľadané výsledky nahraďte za meno vášho užívateľa s ktorým sa prihlasujete do Linuxu.

.conkyrc – Tento súbor sa nachádza priamo vo vašom domovskom adresári (adresár prihláseného užívateľa).

.draw_bg.lua – Stará sa o grafické prvky a bez neho vám moja konfigurácia Conky nepôjde.

myip.sh – Je skript, ktorý slúži na zistenie aktuálnej IP adresy. Keďže myip.sh je skript, pravdepodobne (v závislosti od OS) mu budete musieť povoliť práva na spúšťanie, pomocou kliknutia pravým tlačítkom na tento súbor a v sekcii Permissions by mala byť voľba Executable, teda že sa dá spúšťať.

conky-color-rccode.txt – Sa ako samotný názov vraví, stará o farby.

Obrázky sú logá najpopulárnejších Linuxových OS, konkrétne Mint, openSUSE a Ubuntu.

Po vykonaní predchádzajúcich krokov a spustení Conky, by mal vyzerať približne tak, ako je na úvodnom obrázku. Asi každý užívateľ si bude chcieť zmeniť minimálne nejakú drobnosť. Väčšina zmien sa vykonáva v konfiguračnom súbore .conkyrc.

V úvode tohto konfigu sa nachádzajú definície, ako má Conky vo všeobecnosti vyzerať. S týmito sa môžete ľubovoľne vyhrať. Zaujímavým parametrom je napríklad alignment middle_right. Tento vám umiestni okno Conky do pravej strany obrazovky a do jej vertikálneho stredu. Jemne si jeho umiestnenie môžete potom meniť príkazmi gap_x a gap_y, hodnota za nimi, je počet pixelov a posúvate ta okno o tento počet pixelov vpravo pomocou gap_x a dole pomocou gap_y. Pomocou týchto dvoch príkazov môžete nastaviť oknu aj fixnú pozíciu, bez toho, aby ste použili príkaz alignment. S alignment môže byť niekedy problém, vtedy nastavte pozíciu fixne pomocou gap_x a gap_y. Mriežky v dokumente značia komentár. Zoznam všetkých parametrov nájdete na http://conky.sourceforge.net/config_settings.html a tiež sa oplatí pozrieť http://conky.sourceforge.net/docs.html.

V ďalšej časti načítavam Lua, čo je súbor, ktorý sa stará o grafický dizajn okna. V súbore .draw_bg.lua môžete nastaviť hlavne bg_alpha parameter, ktorý značí priehľadnosť okna a corner_r, ktorý udáva zaoblenie rohov okna Conky. Je tu ešte napríklad bg_colour, ktorým sa nastavuje farba pozadia.

Ak máme tento základný dizajn vyriešený, môžeme sa vrátiť späť do súboru .conkyrc. Za názvom TEXT sa už konfigurujú priamo veci, ktoré má Conky zobrazovať. Chvíľu asi potrvá, kým sa v tejto časti zorientujete. V mojom prípade sú prvé hodiny. Potom načítavam obrázok OS z môjho adresára. Užívateľa scorpion tu musíte zmeniť za meno svojho užívateľa a v danom adresári sa musí nachádzať daný obrázok! Sú tu na výber tri obrázky OS, vyberte si ten váš a zvyšné dva obrázky odkomentujte pomocou znaku #. Za načítaním obrázku sa nachádza niekoľko medzier, tieto sú tu preto, aby sa obrázok neprekrýval s nasledujúcim textom. Výsledný efekt s logom Ubuntu môže vyzerať napríklad ako na Obr. 2.

Obr. 2: Conky s logom Ubuntu. 

Potom tu zobrazujem vyťaženie procesoru, jednotlivé procesy, informácie o RAM, vyťaženie siete atď. Zaujímavou vecou je IP adresa. Aby ste mohli zistiť svoju IP adresu, po ktorou vás vidí internet, museli ste nakopírovať aj môj skript myip.sh spomínaný vyššie. Opäť tu treba zmeniť v ceste meno užívateľa scorpion na vášho užívateľa!

Ak Conky inštalujete na stolný PC, zmažte posledné riadky Battery a WiFi! Tieto pravdepodobne nepoužívate. Všimnite si, že pri WiFi adaptéri je podmienka If, takže sa vám zobrazuje SSID WiFi na ktorú ste pripojení a sila signálu, len ak máte zapnutý WiFi adaptér.

Odporúčam otvoriť si Conky a meniť konfiguračný súbor za jeho behu, aby ste videli, čo vaše zmeny reálne robia a aby ste mali prehľad, ktorý príkaz čo znamená.


 

3. Spustenie po štarte

Ak máte všetko nakonfigurované a so svojím Conky ste už spokojní, treba nastaviť ešte jednu vec. Aby sa Conky spúšťal po štarte systému. Postup je rôzny pri rôznych OS, vymenujem tu teda tie najznámejšie a pri ostatných je to veľmi podobné.

 

Mint

Menu ? Preferences ? Startup Applications

Potom kliknite na Add. Name zvoľte napríklad Conky. Command conky.

 

Ubuntu/Unity

Choďte do Startup Applications. Tu kliknite na Add. A opäť name: Conky a command: conky.

 

Ubuntu/Gnome

Stlačte ALT + F2. Otvorí sa príkazový riadok a sem napíšte gnome-session-properties. A potom rovnako v predchádzajúcich prípadoch, kliknite na Add. Názov dajte povedzme Conky a command je conky.

 

Kubuntu

V menu zvoľte Computer ? System Settings ? Startup and Shutdown. Kliknite na tlačítko Add Program a napíšte conky. Potvrďte OK a všetko je hotové.

 

openSUSE

Otvorená Zuzka je trochu špeciálna, čo sa týka spúšťania po štarte. Proces je tu komplikovanejší, musíte si najskôr vytvoriť jednoduchý skript. Nazvite ho .start_conky a uložte ho vášho domovského adresára (Home). Napíšte do neho nasledovné:

#!/bin/sh
sleep 4
conky -d -c ~/.conkyrc
exit

Tieto príkazy vám zabezpečia spustenie Conky po 4 sekundách od štartu systému. Odporúčam nechať mu aspoň tie 4 sekundy, inak sa môžu vyskytnúť rôzne problémy s jeho spúšťaním.

Ešte musíte nastaviť spúšťanie tohto skriptu po štarte systému. Stlačte ALT + F2 a napíšte gnome-session-properties. Kliknite na tlačidlo Add. Meno Conky, command dajte Browse a nájdite váš novovytvorený .start_conky, vyberte ho a potvrďte. Tým by malo byť všetko hotové a Conky sa vám bude spúšťať pri každom spustení PC.

 

Užitočné linky:
http://conky.sourceforge.net/config_settings.html
http://conky.sourceforge.net/docs.html
https://wiki.archlinux.org/index.php/Conky

Na stiahnutie:
Konfiguračné súbory

Zanechajte komentár