O projekte

Myšlienka vzniku celého projektu bola absolútne spontánna. Spočiatku sa zrodila len hlboká podstata, základ na ktorý sa postupne nabaľovali ďalšie aditíva. Samotnou podstatou bolo: “Ako pomôcť mladým ľuďom v rozvoji ich myslenia, vedomostí a tvorby?”. Prišiel nápad vzdelávania. Vzdelanie predsa vie obohatiť a rozvinúť všetky tri stránky veci. Dostatok vedomostí a zručností formuje myslenie človeka, rozširuje obzory. Následne na to človek môže tvoriť nové a nové veci, prejavovať svoje pocity a nálady prostredníctvom svojej tvorby. Postupne ale prichádzali nové a nové otázky o tom akou formou vzdelávať, čo budeme učiť a hlavne kde? A nabaľovanie, vtedy sme to ešte tak nevnímali, ale začínalo už tam. Myšlienka pomoci prerástla do vzdelávania, vzdelávanie si postupne našlo aj formu ktorou sa ho budeme Vám budeme snažiť predávať. Vynorili sa ale tiež rôzne otázky kvalitatívneho a motivačného charakteru, tie sa však pokúsime namiešať v tom správnom pomere.

Po chvíli “brainstrormingu” vznikol akýsi ucelený projekt pod názvom www.itnavody.sk, kde sa Vám pokúsime ponúknuť rôzne témy z informačných technológií formou náučných videí. Veríme, že naše poznanie a vytrvalá práca Vám zabezpečí jednoduchší rozvoj Vašich vedomostí a uľahčí Vám prienik do sveta informačných technológií.

Niečo o autoroch

Lukáš Grešo

píše:
V hlave mi vznikla myšlienka vzdelávania mladých ľudí, čo tvorí podstata nášho projektu. Vtedy to bol ešte len môj malinký projekt s veľkou víziou. Na sebe vidím aké je vzdelanie mladých ľudí veľmi potrebné, sám som sa v tejto záležitosti trápil. Napadlo mi, podať pomocnú ruku tím ktorí sa stávajú možno najväčšími obeťami vzdelávacieho systému na slovensku, to sú maturitné ročníky stredných škôl a začínajúci študenti vysokých škôl. V jednom prípade sa už bohužiaľ nekladie až taký dôraz na kvalitu vzdelania a v tom druhom prípade školy bohužiaľ prihliadajú viac na kvantitatívnu formu výučby ako na tú kvalitatívnu. S mojim názorom sa stotožnil aj Róbert a spoločne sme založili náš portál www.itnavody.sk. Dúfam, že náučné videá z oblasti informatiky, základov programovania pomôžu mladým ľudom rýchlejšie získať všeobecný prehlad v informačných technológiách a základoch programovania. “Študenti” tak následne budú môcť skĺbiť získané vedomosti a kus svojej práce, kde prejavia svoju podstatu, myslenie a vytvoria vlastné diela. Raz možno sa vedomosťami budú aj živiť…

Robert Lenický

píše:
Tento nápad skrsol v hlave Lukáša Greša, ktorý mi o ňom zanietene rozprával a hneď z prvého dojmu mi bolo jasné, že je to niečo, čo na Slovensku chýba. Doteraz boli totiž všetky tutoriály v anglickom jazyku, na prstoch jedej ruky by sa dalo spočítať pár tutoriálov v slovenčine, ale tie sa venovali veľmi špecifickým témam. Cítil som teda potrebu napraviť to a po krátkom zaváhaní som sa do toho pustil. Projekt bol poňatý predovšetkým ako vzdelávacia pomôcka na pomoc ľuďom, ktorí chcú napríklad programovať HTML stránky, ale nevedia, kde začať. Tiež by mal pomôcť študentom záverečných ročníkov stredných škôl a študentom vysokých škôl, aby sa naučili pracovať s niektorými programami, ktoré na štúdium nutne potrebujú. Dúfam teda, že tento web poslúži svojmu účelu a nájde si svojich fanúšikov z rád nie len mladých ľudí, ale tiež starších, ktorí sa chcú naučiť lepšie pracovať s počítačom.