XHTML + CSS – 15. lekcia – Tabulky – Bunky

Vo videonávode sa dozvedáme problematiku spájania buniek tabuliek. Konkrétne videonávod vysvetľuje použitie príkazov rowspan a colspan. Príkazy sú demonštrované na veľmi jednoduchom príklade tabuľky športového preteku triatlon. Tvorba zloženia tabuľky pomocou HTML je už známa z predchádzajúceho videonávodu a príkazy spájania stĺpcov a riadkov sú prezentované veľmi jednoducho.

XHTML + CSS – 14. lekcia – Tabulky

Videonávod zameraný na tvorbu Tabuliek pomocou XHTML. V návode sa dozvedáme ako vytvoriť tabulku. Aké elementy sú potrebné pre vytvorenie logických väzieb údajov a hlavičiek tabuliek. Video návod demonštrujúci  na veľmi jednoduchom návode princípy ako vytvoriť jednoduchú tabulku pomocou HTML.

XHTML + CSS – 12. lekcia – Button, Tvorba Horizontálneho menu

Postupne bola rozoberaná problematika tvorby jednoduchého tlačítka, alebo Buttonu.

Pre samotnú tvorbu tlačítka bol použitý predkreslený obrázok v striktnom formáte. Obrázok bol aplikovaný ako pozadie <a> tagu. Samotný tag odkazu bol postupne upravovaný tak aby bol dosiahnutý potrebný efekt.

Po úspešnom vykreslení tlačítka je vytvorený nezotriedený zoznam. Postupným upravovaním CSS tagov <ul> a <li> dostávame tvar jednoduchého horizontálneho menu.

Počas návodu je prezentovaný ďalší CSS príkaz to display a jeho funkcie.

XHTML + CSS – 11. lekcia – Tvorba menu – vzor Wikipedia

Za pomoci nezotriedeného zoznamu (tag <ul>) bolo vytvorené jednoduché menu. Ako vzor jednoduchého menu boli internetové stránky wikipédie. Jedná sa o ďalšiu nadstavbu nezotriedeného zoznamu, alebo skôr prezentovanie vlastnosti na ktorú sa zoznamy pri tvorbe internetových stránok veľmi často vyžívajú. (viac…)

XHTML + CSS – 10. lekcia – Nezotriedený zoznam, úvod

Video návod je zameraný na oboznámenie sa s funkciou nezotriedeného zoznamu. Prezentuje ako je možné takýto zoznam vytvoriť. Rovnako je v ňom prezentované použitie v internete spolu s príkladmi na stránkach google, youtube a wikipédia. (viac…)

XHTML + CSS – 6. lekcia – práca s obrázkami

Vo videonávode sa dozviete ako pridať na www stránku obrázok a tiež ako kombinovať obrázok a odkaz, čím sa docieli vytvorenie jednoduchého tlačítka. V návode je táto kombinácia vysvetľovaná na príklade jednoduchého loga stránky, ktoré slúži na návrat na domovskú stránku.

Dozviete sa ako používať tag <img />  a jeho atribúty “src”, “alt”, “title” na čo sú spomenuté atribúty dobré, a prečo sa vlastne používajú, respektíve musia používať.

Rovnako je detailne rozoberaná téma ako používať atribút “src” aby sme docielili správne fungovanie obrázku. Je vysvetľované ako lokalizovať obrázky v iných priečinkoch na serveri ako v tých kde sa nachádza index.html.

Obrázky sú veľmi frekventovanou a prakticky neodmysliteľnou súčasťou dnešného internetu. Na obyčajnej internetovej stránke sú desiatky obrázkov. Pozadie stránky, pozadia tlačidiel, logá všelijaké rôzne grafické kreácie súčasných web dizajnérov. Je veľmi vhodné uvedomiť si že obrázky v spolupráci s  odkazmi je extrémne dôležité mať v malíčku.

XHTML + CSS – 4. lekcia – tvorba odkazov a pochopenie ich významu

V tomto videonávode sa dozviete čo sú odkazy, kde sa používajú a kde sa s nimi v každodennom svete stretávate. V návode sa naučíte ich používať a aplikovať do vlastných projektov. Jedná sa o vytváranie odkazov na externé webové adresy, taktiež o vytváranie odkazov v rámci Vašej internetovej stránky. Rovnako aj bolo demonštrované použitie odkazov v rámci jedného XHTML dokumentu na jednoduchom a praktickom príklade.

Odkazy sú jednou z najpoužívanejších elementov v súčasnom internete. Čím viac si želáte aby bola Vaša stránka interaktívnejšia tým viac odkazov na stránkach musíte vytvoriť. Prakticky každá jedna vec na ktorú na stránke môžete kliknúť je odkaz. Áno znie to divne, odkaz, tak sme si to nazvali my slováci, ešte čudnejšie si túto značku pomenovali Angličania oni používajú pomenovanie anchor, čiže kotva, alebo upevniť, zakotviť. Na internetových stránkach je možné sa odkazovať na veľa rôznych vecí, kedysi v začiatkoch internetu tieto značky slúžili prevažne na odkazovanie sa ku zdrojom, autorom rôznych vedeckých textov a podobne. Neskôr si odkazy našli iné uplatnenie, používali, používajú sa prevažne v menu (ponukách) a slúžili, aj slúžia na navigovanie vrámci www stránky, do rôznych sekcií, najčastejšie asi domov, kontakt, o firme, naša ponuka a podobne. V súčasnom svete internetu to nie inak ako to bolo v minulosti, ale odkazy si našli a nové uplatnenia a to v smere zvýšiť interaktívnosť internetových stránok. Ved si len pozrite na čo všetko sa dá kliknúť v takom internetovom obchode, alebo facebooku, pribúdajú vyvolania udalostí čo sa má udiať po kliknutí na odkaz, čo sa má udiať keď nad odkaz prídete kurzorom myši, veľký fenomén je zmena farby pozadia, zväčšenie obrázku, otvorenie nového objeku a potvrdzovanie rôznych formulárov, správ v chatoch, zobrazovanie mini profilov a podobne a podobne a podobne…