XHTML + CSS – 30 lekcia – tvorba horizontálneho menu – selectory v praxi

V doterajšom seriále náučných videí sme sa bavili prevažne o selectoroch, čiže o spôsoboch ako vieme špecificky označiť viaceré rovnaké elementy na stránke. Ako také zavŕšenie tohto seriálu si môžeme vytvoriť jednoduché efektné menu, pomocou html, css a jednoduchého setu niekoľkých ikon. Pri tvorbe menu s ikonkami si precvičíme prácu s viacerými spôsobmi (viac…)

XHTML + CSS – 12. lekcia – Button, Tvorba Horizontálneho menu

Postupne bola rozoberaná problematika tvorby jednoduchého tlačítka, alebo Buttonu.

Pre samotnú tvorbu tlačítka bol použitý predkreslený obrázok v striktnom formáte. Obrázok bol aplikovaný ako pozadie <a> tagu. Samotný tag odkazu bol postupne upravovaný tak aby bol dosiahnutý potrebný efekt.

Po úspešnom vykreslení tlačítka je vytvorený nezotriedený zoznam. Postupným upravovaním CSS tagov <ul> a <li> dostávame tvar jednoduchého horizontálneho menu.

Počas návodu je prezentovaný ďalší CSS príkaz to display a jeho funkcie.

XHTML + CSS – 11. lekcia – Tvorba menu – vzor Wikipedia

Za pomoci nezotriedeného zoznamu (tag <ul>) bolo vytvorené jednoduché menu. Ako vzor jednoduchého menu boli internetové stránky wikipédie. Jedná sa o ďalšiu nadstavbu nezotriedeného zoznamu, alebo skôr prezentovanie vlastnosti na ktorú sa zoznamy pri tvorbe internetových stránok veľmi často vyžívajú. (viac…)