XHTML + CSS – 6. lekcia – práca s obrázkami

Vo videonávode sa dozviete ako pridať na www stránku obrázok a tiež ako kombinovať obrázok a odkaz, čím sa docieli vytvorenie jednoduchého tlačítka. V návode je táto kombinácia vysvetľovaná na príklade jednoduchého loga stránky, ktoré slúži na návrat na domovskú stránku.

Dozviete sa ako používať tag <img />  a jeho atribúty “src”, “alt”, “title” na čo sú spomenuté atribúty dobré, a prečo sa vlastne používajú, respektíve musia používať.

Rovnako je detailne rozoberaná téma ako používať atribút “src” aby sme docielili správne fungovanie obrázku. Je vysvetľované ako lokalizovať obrázky v iných priečinkoch na serveri ako v tých kde sa nachádza index.html.

Obrázky sú veľmi frekventovanou a prakticky neodmysliteľnou súčasťou dnešného internetu. Na obyčajnej internetovej stránke sú desiatky obrázkov. Pozadie stránky, pozadia tlačidiel, logá všelijaké rôzne grafické kreácie súčasných web dizajnérov. Je veľmi vhodné uvedomiť si že obrázky v spolupráci s  odkazmi je extrémne dôležité mať v malíčku.