Utility

Zapnite Váš PC na diaľku

Upravujte Vaše .pdf súbory

Pomocou našej utility môžete zapínať Váš počítač na diaľku spôsobom odoslania Magic Packet bez použitia špeciálneho softvéru.

U nás môžete priamo na stránke spájať alebo rodeľovať Vaše .pdf dokumentové súbory do veľkosti 5MB úplne zadarmo.

Magic Packet PDFVytvárajte QR kódy

Prevodník

Využitím tohto nástroja môžete generovať QR kód pre rôzne použitia. V súčasnoti sa QR kódy využívajú pre mnoho aplikácií. V komerčnej oblasti asi najčastejšie pre rýchle a jednoduché prenášanie jednoduchých informácií do telefónov využívajúcih iOS, Android, Windows Phone, BlackBerry OS a iné.

Náš prevodník slúži na prevod z binárnej sústavy do iných sústav.

Vytvoriť QR kód Prevodník sústav