Vytvárajte QR kódy jednoducho

qr code


  • Váš text: 
  • Úroveň redundancie: 
  • Veľkosť: 


Vysvetlivky:

Generovať QR kód môžete tiež pomocou vloženia textu priamo do URL.
Napríklad:
https://itnavody.sk/utility/qr/?text=priklad_vasho_textu

Redundancia:
Predstavuje obnovovaciu shopnosť údajov pri poškodení kódu. Najlepšia úroveň zabezpečenia predstavuje vlastnosť, že až 30% z kódu môže chýbať (po vytlačení, odtrhnúté z papiera), pričom zakódované informácie ostanú bez porušenia.

Veľkosť:
Jedná sa o grafické zobrazenie. Veľkosť nemá vplyv na bezpečnosť uchovávanej informácie, prestavuje len šírku kódvacej stopy.