Zapnutie PC cez internet - Wake On WAN


Nastavenia budú šifrované.


Neukladať

Vhodné pre verejné miesta (internetové kaviarne, verjné wifi).

Uložiť

Prepíše aktuálne. Vhodné pre bezpečné miesta (osobný PC).Ako nastaviť WOL sa dočítate v našom článku.

MAC-adresa

Zadajte MAC adresu vzdialeného klienta.
Zadávajte hodnotu vo formáte: "XX-XX-XX-XX-XX-XX", alebo "XX:XX:XX:XX:XX:XX".
XX - predstavuje číslice od 0 po 9 alebo písmená od A po F

IP / Broadcast

Zadajte meno (FQDN z DNS), IP adresu vzdialeného PC, alebo broadcastovú addresu (alebo východziu bránu).
Ak má byť použitá adresa súčasného klienta: 44.221.70.232, tak pole môže ostať prázdne.

Maska podsiete

Zadajte masku podsiete (v bitovej podobe) vzdialeného PC, čo predstavuje číslo od 0 do 32.
Pre ukážku, maska podsiete v tvare:

  • 255.0.0.0 predstavuje číslo 8
  • 255.255.0.0 predstavuje číslo 16
  • 255.255.255.0 predstavuje číslo 24
  • 255.255.255.255 predstavuje číslo 32

Pri budení konkrétneho PC v doméne použite masku 32.
Pole môže ostať prázdne, ak nemá byť použitá maska podsiete (CIDR = 0).
Ak je broadcast adresa vzdialeného hosta neznáma:
1) Zadajte meno hosta alebo IP adresu vzdialeného hosta do predchádzajuceho poľa a
2) zadajte CIDR masku podsiete vzdaileného hosta do tohto poľa.

Port

Zadajte číslo portu cez ktorý má byť Magic packet odoslaný.
Zadajte číslo UDP portu z rozsahu od 0 do 65536.
Pozn.: Najpoužívanejší port na posielanie Magic packetu je UDP port 9, používa sa tiež UDP port 7.