MATLAB – 02 Výpočet vzorcov

Krátke video, v ktorom popisujem, ako môžete pomocou MATLABu jednoduchým a rýchlym spôsobom, počítať akékoľvek vzorce. Tiež tu spomínam príkaz round, pomocou ktorého sa čísla zaokrúhľujú na celé integery.

Príkaz Popis
pi Preddefinovaná konštanta pi, tiež nazývaná ludolfovo číslo.
round (obvod) Zaokrúhlenie premennej obvod na najbližšie celé číslo.
sqrt(a) Druhá odmocnina z čísla a.
whos Výpis všetkých premenných s ich veľkosťami.
who Skrátený výpis premenných.

 

Zanechajte komentár