MATLAB – 05 Sústavy lineárnych rovníc

V krátkom videu ukazujem dva spôsoby ako pomocou MATLAB vypočítať sústavu lineárnych rovníc. V pribehu pár sekúnd môžete takto vyjadriť neznáme zo sútavy rovníc, aj ak sa jedná napríklad o sústavu 10tich lineárnych rovníc s 10timi neznámymi. Je teda dobré daný postup si osvojiť, určite sa vám zíde.

Príkaz Popis
X = A\B Výpočet neznámych x so zadaných matíc A a B.
rref(C) Úprava matice C na redukovaný stupňovitý tvar.

 

Zanechajte komentár