VBA – 01 Úvod

Úvodný článok k novej sérii video návodov venujúcej sa programovaciemu jazyku VBA. Visual Basic for Applications je nasledovníkom VBA 6.0, ktorého podporu už Microsoft ukončil. VBA sa využíva napríklad na písenie tzv. Makier v programoch balíka Microsoft Office, ale je aj súčasťou iných programov, nie od Microsoftu.

Vo videu popisujem, čo to VBA je, ako sa zapína v programoch balíka Office podpora makier. A ukazujem veľmi jednoduché makro, ktorého vykonávanie naviažem na tlačítko.

Zanechajte komentár