VBA – 08 For Each

V tomto videotutoriále k programovaciemu jazyku VBA ukazujem, ako vyzerá cyklus For Each. Vo videu vytvorím jednoduchý program, ktorý pracuje s vybraným poľom buniek a mení ich vlastnosti a hodnoty.

Zdrojový kód použitý vo videu:

Sub vba()
  Dim rCell As Range
  
  Set Rng = Selection
  
  For Each rCell In Rng
    If IsNumeric(rCell) = False Then
      Exit For
    End If
    rCell.Interior.Color = RGB(0, 255, 0)
    rCell.Value = rCell.Value * rCell.Value
  Next rCell
  
End Sub

Užitočný link:
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/office/gg264596.aspx

Zanechajte komentár