Úvod do XHTML

html pre itnavody.skČo je HTML?

HTML predstavuje vytvorenú skratku z anglických slov “HyperText Markup Language” čo vo voľnom preklade do slovenčiny znamená Hypertextový značkovací jazyk. Samotné slovo hypertextový znamená nelineárne (nesekvenčné) usporiadanie textu, v ktorom sú jednotlivé časti navzájom prepojené hypertextovými väzbami reprezentujúcimi najčastejšie krížové odkazy. Polopatisticky povedané je to text ktorý obsahuje špeciálne, vopred definované, značky.

Čo sú XHTML značky? Existujú vôbec?

Hneď z úvodu je jasné, že XHTML značky existujú. 🙂 Tieto definujú štruktúru a rozloženie webového dokumentu (stránky). XHTML značky sa v hlbokej podstate delia na značky (tags) a atribúty (atributes). Pričom tagy sú vždy uzavreté v ostrých zátvorkách >. Typický XHTML tag je <body>, alebo <div> a asi najčastejší atribút je “class“, či “style“.

Značky (tagy) sa delia do dvoch kategórií.

  • párové (napr.: <div></div>, <p></p>)
  • nepárové (napr.:<br />, <input />)

Párové tagy sú tvorené počiatočným tagom <menotagu> a ukončovacím tagom </menotagu>. Všetko obsiahnuté medzi začiatočnou a konečnou značkou spadá do jej formátovania.

Príkladík:

  • Text na strane servra: Ja som pán klasik, <b>ja som zas tučný </b><i>a ja neviem prečo, ale som nejak divne  šikmé.</i> <strike> Čo si sťažujete, mňa vyškrtli zo zoznamu </strike>
  • Text vo webovom prehliadači: Ja som pán klasik, ja som zas tučný a ja neviem prečo, ale som nejak divne šikmé. Čo si sťažujete, mňa vyškrtli zo zoznamu 🙁

Atribúty sú umiestnené vo vnútri tagu a ďalej upravujú formát ktorý je definovaný samotným tagom.

Príkladík: <div style=”backround-color:red;”> … </div>

Kde <div> je tag a “style” je jeho atribút viac upravujúci jeho formát, v tomto prípade upravuje farbu pozadia na červenú.

Dosť bolo úvodných slov, viac sa dozvieš už vo videonávodoch a ukážkach v praxi v nasledujúcich lekciách.

Zanechajte komentár