XHTML + CSS – 11. lekcia – Tvorba menu – vzor Wikipedia

Za pomoci nezotriedeného zoznamu (tag <ul>) bolo vytvorené jednoduché menu. Ako vzor jednoduchého menu boli internetové stránky wikipédie. Jedná sa o ďalšiu nadstavbu nezotriedeného zoznamu, alebo skôr prezentovanie vlastnosti na ktorú sa zoznamy pri tvorbe internetových stránok veľmi často vyžívajú.

Pri tvorbe menu ťažíme z vlastnosti, že nezotriedený zoznam má automaticky nastavené formátovanie. Formátovanie predstavuje, že jednotlivé položky menu sú formátované podsebou a zarovnané do ľavej strany.

Zanechajte komentár