XHTML + CSS – 12. lekcia – Button, Tvorba Horizontálneho menu

Postupne bola rozoberaná problematika tvorby jednoduchého tlačítka, alebo Buttonu.

Pre samotnú tvorbu tlačítka bol použitý predkreslený obrázok v striktnom formáte. Obrázok bol aplikovaný ako pozadie <a> tagu. Samotný tag odkazu bol postupne upravovaný tak aby bol dosiahnutý potrebný efekt.

Po úspešnom vykreslení tlačítka je vytvorený nezotriedený zoznam. Postupným upravovaním CSS tagov <ul> a <li> dostávame tvar jednoduchého horizontálneho menu.

Počas návodu je prezentovaný ďalší CSS príkaz to display a jeho funkcie.

Zanechajte komentár