XHTML + CSS – 20 lekcia – atribút class

Atribút “class” je veľmi dôležitá súčasť tvorby internetových stránok. Class umožňuje presne jednoducho a rýchlo špecifikovať jedno alebo niekoľko virtuálnych mien pre html tagy (značky) a tak výrazným spôsobom uľahčuje prácu s kaskádovými štýlmi (prácu s grafickým prevedením stránky).  Html atribút class môže byť použitý pri všetkých elementoch na stránke čo ale nie vždy potrebné. Výhodou tohto spôsobu označovania oproti označovaniu pomocou atribútu “id” je vlastnosť, že na jednej stránke môže byť naraz na niekoľko elementov použitá rovnaká trieda (class), kdežto pri “id” je odporúčané používať iba jedno unikátne id pre celú stránku. Napríklad, vytvorme triedu “pNazov”, ktorá bude označovať hlavný “nadpis produktov” elektronickom obchode. S uvážením zistíme, že na stránke sa naraz zobrazuje hneď niekoľko produktov pričom všetky ich nadpisy by mali priradenú nami vytvorenú triedu, čo nám v konečnom dôsledku umožní veľmi efektívne pracovať grafickým prevedením nadpisov (práca s CSS). Vo videonávode je vysvetlený podrobnejšie s názornou ukážkou.

Zanechajte komentár