XHTML + CSS – 23 lekcia – position: fixed

Použitím CSS príkazu:

position: fixed;

dosiahneme na stránke úplné ukotvenie elementu na danej pozícii. Pozícia je fixne spätá s veľkosťou okna prehliadača. Pomocou CSS polohovacích príkazov top, right, bottom, left upravujeme polohu elementu v okne prehliadača. Veľkou výhodou position: fixed je, že obsah stránky absolútne nevplýva na jeho polohu. Obsah samotnej stránky môže nadobúdať rozmery akejkoľvek veľkosti (stránka môže byť scrollovateľná do obidvoch strán) ale na polohu fixovaného elementu nevplýva.

V súčasnosti je využitie position: fixed veľmi rozšírené. Najčastejšie použitie fixovaného elementu sú rôzne vyskakovacie, vysúvacie okná umiestnené do okna prehliadača, ukotvené hlavné menu v hornej časti stránky (facebook horné menu, notifikácia správ a udalostí a pod…). Často sa stretávame s oknami v pravom dolnom rohu stránky, ktoré odkazujú na kontaktné centrum, online chat na stránkach a podobne.

Zanechajte komentár