XHTML + CSS – 25 lekcia – selectory – rovnaké CSS pre viac html elementov

V prípade, že potrebujete, alebo skôr chcete aplikovať rovnaké CSS pre viaceré html elementy na stránke je veľmi neefektívne používať  kopírovanie tých istých CSS príkazov pre tieto elementy. Kopírovanie CSS zbytočne zvyšuje veľkosť CSS súboru a následne robí kód horšie modifikovateľným v budúcnosti.

Najefektívnejšie je použiť jeden CSS kód a pre všetky html elementy ktoré v CSS oddelíte čiarkou. V tomto návode sa na jednoduchom príklade dozviete ako označiť viaceré elementy a aplikovať na ne rovnaký CSS kód, zároveň sa dozviete fintu ako si toto aplikovanie zprehľadniť a uľahčiť si tým prácu do budúcnosti.

Zanechajte komentár