XHTML + CSS – 27 lekcia – selectory – attribute selector

Iste si spomínate na úplne prvé videá kde som vysvetľoval, čo je html element a čo je atribút. Atribút poskytuje rozširujúce informácie o elemente, často-krát je atribút neoddeliteľnou súčasťou elementu pre zabezpečenie požadovanej funkcionality. Najčastejšie atribúty sú class=””, id=””, href=””, či style=””, alebo src=””.

Vieme, že atribúty existujú a dokonca pri niektorých elemetoch “musia” byť, tak prečo si neuľahčiť život a nerozdeľovať tieto elementy podla ich atribútov aj v CSS…

Pozrite si krátke video s jednoduchým príkladom, ako atribútové selektory vypadajú v CSS, aké sú ich možnosti a kde ich napríklad môžete použiť.

Zanechajte komentár