XHTML + CSS – 9. lekcia – Zotriedený zoznam, Kapitoly

Príklad zotriedeného zoznamu:

Zotriedený zoznam sa používa všade tam kde chceme použiť zoznam položiek roztriedený na základe logického usporiadania. Veľmi často používané je číselné roztriedenie (klasické číslice, rímske znaky) a roztriedenie podľa abecedy (slovenská, grécka).

Najväčšie mestá na Slovensku TOP70 (k 31.12.2008)

  1. Bratislava 428791
  2. Košice 233659
  3. Prešov 91273
  4. Žilina 85327
  5. Nitra 84070
  6. Banská Bystrica 80106
  7. Trnava 67726
  8. Martin 58433

Príklad použitia kapitol:

Členenie textu do kapitol je veľmi používané pri tvorbe vedeckých článkov, pracovných a školských publikácií. Prevedený spôsob umožňuje automaticky pridávať číslovanie, aj v prípade, že sa do členenia pridávajú nové podkapitoly na ľubovoľné miesta.

1 Prehľad problematiky

1.1 Svetový potenciál
1.2 Vznik fotovoltaiky
1.3 Fotovoltaický článok

2. Zhodnotenie súčasného stavu fotovoltaickej technológie

2.1 Prehľad technológií
2.2 Stav technológie
2.3 Vývoj trhov s FV technológiou

3 Porovnanie riadených a neriadených fotovoltaických systémov. 31

3.1 Zvýšenie energetického zisku pomocou sledovacích zariadení
3.2 Možný algoritmus riadenia (Lee a Chou, 2009)
3.3 Maximum Power Point

Zanechajte komentár