VBA – 06 Vnorený cyklus For

V tomto videonávode k programovaciemu jazyku VBA nadväzujem na predchádzajúce video o cykle For. Rozširujem makro z predchádzajúceho videa o ďalší cyklus For, ktorý je vnorený v pôvodnom cykle.

Toto je zdrojový kód, ktorý som vytvoril vo videu.

' cyklus for
' vytvorene 2.10.2016
Sub vba05()
  Dim i, j As Integer
  Dim iPlus As Integer
  
  iPlus = 0
  For i = 1 To 10 Step 2
    For j = 1 To 5 Step 2
      Cells(i, j).Value = iPlus
      iPlus = iPlus + 2
    Next j
  Next i
End Sub

Zanechajte komentár