VBA – 04 Podmienka If

V poradí štvrtý videonávod k programovaciemu jazyku VBA je venovaný hlavne podmienke If. Ukazujem tu tiež ako sa volajú funkcie z Excelu alebo ako sa spájajú tectové reťazce a hodnoty premenných v príkazoch MsgBox a InputBox.

Toto sú dva zdrojové kódy, ktoré som vytvoril vo videu.

Prvý zdrojový kód:

Sub vba04()
    Dim a As Integer
    Dim b As Integer
    a = 1
    If a = b Then
      MsgBox ("a sa rovna b")
    ElseIf a > b Then
      MsgBox ("a je vacsie ako b")
    ElseIf a < b Then
      MsgBox ("a je mensie ako b")
    Else
      MsgBox ("a sa nerovna b")
    End If
End Sub

 

Druhý zdrojový kód:

Sub vba04()
       Dim a As Integer
       Dim b As Integer
       Dim c As Integer
       Dim i As Integer
       a = InputBox("Zadaj prve cislo", "Zadanie", 10)
       b = InputBox("Zadaj druhe cislo", "Zadanie", 15)
       c = WorksheetFunction.Gcd(a, b)
       i = InputBox("Aky je najvacsi spolocny delitel cisiel " & a & " a " & b, "Hadaj")
       If c = i Then
            MsgBox ("Spravne!")
    Else
            MsgBox ("Nespravne!")
            MsgBox ("Spravna hodnota je " & c)
       End If
End Sub

Zanechajte komentár