VBA – 03 InputBox

V treťom videonávode k programovaciemu jazyku VBA vysvetľujem príkaz InputBox, pomocou ktorého môže užívateľ zadávať vstup do dialógového okna. Na základe zadaného vstupu je možné potom program ďalej štruktúrovať.

Toto je zdrojový kód, ktorý som vytvoril vo videu:

Sub vba03()
     Dim i As Variant
     i = InputBox("zadanie", "nazov", 12, 10000, 5000)
End Sub

Zanechajte komentár