VBA – 02 MsgBox

V poradí druhý videonávod k programovaciemu jazyku VBA. Venujem sa v ňom hlavne príkazu MsgBox, ktorý vytvára dialógové okná. Vysvetľujem tiež vytváranie komentárov a deklaráciu premenných.

Toto je zdrojový kód, ktorý som vytvoril vo videu:

' toto je moje prve makro
' vytvorene 13.7.2016
Sub vba02()
     Dim text01 As String
     Dim i As Integer
    text01 = "mam sa dobre"
    
    'tu si definujeme msgbox1
    i = MsgBox(text01, vbYesNoCancel, "nazov okna") 'definovanie msgbox
    MsgBox (i)
End Sub

Zanechajte komentár