ACTA

Anti-Counterfeiting Trade Agreement (Obchodná dohoda proti falšovaniu) je dohoda, medzi korporáciami hudobného, filmového a softvérového priemyslu na jednej strane a druhú stranu tvoria štáty celého sveta. Momentálne prebieha schvaľovanie dohody v EU. Schvaľovanie dohody začalo 23.10.2007, prvými ktorý toto schvaľovanie zahájili boli USA, EK (Európska Komisia), Švajčiarsko a Japonsko. Dohoda totiž nie je postavená tak, že o nej rokujú parlamenty, ale len komisie a rada. Postupne sa pridávali aj ďalšie štáty sveta. Vyjednávanie o dohode bolo od začiatku vedené v utajení, EU požiadala o odtajnenie dohody pre verejnosť, toto ale bolo zamietnuté. Ani EP (Európsky parlament nemal prístup k zneniu ACTA, napriek tomu, že naliehal na EK). Až na začiatku apríla 2010 po jednaniach o dohode vo Wellingtone na Novom Zélande uniklo aktuálne znenie ACTA a objavilo sa na WikiLeaks. Následne bol celý svet šokovaný jej znením. Proces schvaľovania dohody pokračoval ďalej, ale stále bez možnosti prizvania verejnosti k rokovaciemu stolu, čo je pri dohodách takéhoto typu v demokratických krajinách dosť neobvyklé (ale možné). Súčasná verzia dohody ACTA je trochu mäkšia ako pôvodná, no napriek tomu stále sa na jej základe dajú výrazne ovplyvniť slobody jednotlivca.

Pôvodná verzia dohody ACTA, ktorá unikla na verejnosť v apríli 2010:
http://www.laquadrature.net/files/201001_acta.pdf

Finálna dohoda ACTA vyzerá takto:
http://www.ustr.gov/webfm_send/2379

ACTA je zameraná na DRM (Digital rights management), copyright a internet. Napriek tomu, že sa volá Obchodná dohoda proti falšovaniu, s falšovaním toho veľa spoločného nemá. Jej cieľom zamedziť šíreniu ilegálneho obsahu v digitálnej forme čiastočným obmedzením slobôd jednotlivca. Tiež sa zameriava na tvrdšie postihy voči šíriteľom a užívateľom nelegálnej hudby, filmov a softvéru. Toto sa pokúsim vysvetliť na nasledujúcich príkladoch.

DRM
Je to ochrana, ktorú obsahuje aj každé originálne hudobné CD, DVD… Podľa tejto dohody bude ilegálne akékoľvek obchádzanie tejto ochrany. Na prvý pohľad sa to zdá normálne, až kým sa človek nad tým nezamyslí. Znamenalo by to totiž, že keď si kúpite v obchode hudobné CD/DVD, nemôžete si vytvoriť kópiu na svojom PC a počúvať ju, nemôžete si túto legálne kúpenú hudbu nakopírovať do svojho MP3 prehrávača ani do žiadneho iného zariadenia, lebo by ste tým obišli ochranu DRM. Vlastniť akýkoľvek nástroj na prelomenie ochrany DRM, je tiež trestné. Takýto nástroj je napríklad aj populárny Winamp alebo mnoho ďalších, ktoré dokážu nahrať obsah hudobného CD/DVD do PC.

Hranice
V kapitole 2, oddielu 3 tejto dohody sa spomína kontrola na hraniciach. Každý štát by mal zabezpečiť, aby cez jeho hranice neprechádzal nelegálny softvérový obsah (hudba, filmy, softvér). Toto sa dá ale dosiahnuť len kontrolou na hraniciach, kde vám prehľadajú váš notebook, tablet, mobil, alebo akékoľvek prenosné médium, či neobsahuje nelegálny softvér. Ak nájdu hudbu, budete musieť mať papierový doklad o jej legálnom zakúpení!!! Platí tu totiž prezumpcia viny a to znamená, že máte všetko nelegálne, až kým nedokážete opak. A skúste im napríklad dokázať, že zvonenie na telefóne, kde máte 30sekúnd vašej obľúbenej hudobnej skladby, máte legálne zakúpené.

Internet
Dohoda tiež prenáša zodpovednosť za správanie užívateľov na providera (poskytovateľ internetového pripojenia). To znamená, že keď budete niečo nelegálne sťahovať, nesie za to zodpovednosť provider. To ale tiež znamená, že provider, aby vedel, či sťahujete niečo nelegálne, musí monitorovať celú vašu aktivitu na internete. Čo sa dá dosiahnuť jedine niečím takým ako je zákon HADOPI (tzv. francúzska gilotína), platiaci vo Francúzsku. V prípade nelegálneho sťahovania budete najskôr upozornený mailom a pri opakovanom (princíp trikrát a dosť) sťahovaní nelegálneho obsahu budete trvale odpojený od internetu bez možnosti opätovného zavedenia internetového pripojenia na svoje meno u akéhokoľvek providera.

Dohoda je napísaná dosť vágne a všeobecne. Dohoda ACTA má len akýsi odporúčajúci charakter, zaväzujú sa k nej štáty, že v budúcnosti implementujú také zákony, aby splnili obsah danej dohody. Po podpise všetkých zúčastnených strán, nastúpi ratifikácia v Európskom parlamente. Zostavia sa zákony a zákony európskej únie sú nadradené tým našim slovenským (podané zjednodušene).

Čo môžete spraviť ak nesúhlasíte s prijatím tejto dohody:

 1. Podpísať petície proti prijatiu dohody, ktorá bude zaslaná EP.
  https://www.accessnow.org/page/s/just-say-no-to-acta
  http://www.avaaz.org/en/eu_save_the_internet_spread
  Jedna Slovenská: http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=639811
 2. Napíšte e-mail svojmu europoslancovi a vyjadrite svoj nesúhlasný postoj k ACTA.
  http://www.euroinfo.gov.sk/slovenski-europoslanci/
 3. Vyjadrite svoj nesúhlas aj verejne, protestom proti ACTA.

K protestom sa pridala aj skupina známa pod menom Anonymous. Vyjadrili svoj nesúhlas pomocou DDoS (Distributed denial of service) útoku na niektoré vládne stránky po celom svete. Nejedná sa porušenie zákona, pretože DDoS útok spočíva v odoslaní veľkého počtu požiadaviek na server, čo má za následok jeho zrútenie. Činnosť servera je zvyčajne obnovená v priebehu pár hodín.

V žiadnom prípade nie som zástancom sťahovania nelegálnej hudby, filmu, či softvéru. Ale podľa môjho skromného názoru, je ACTA v takejto forme neprijateľná a spoločnosti tvoriace druhú stranu dohody by sa mali radšej zamerať na iný model šírenia hudby, filmu a to tak, aby bolo prístupné čokoľvek a komukoľvek za adekvátny poplatok.

Článok som sa snažil napísať vecne a všeobecne, napriek tomu, sa mi ale asi nepodarilo napísať ho s istou dávkou emócií, čo bolo spôsobené závažnosťou daného problému a za to sa ospravedlňujem.

Zaujímavé čítanie:
http://www.voxvictims.com/2012/01/26/ceska-republika-podpisala-protipiratsku-dohodu-acta/

Zdroje:
http://diit.cz/clanek/evropsky-parlament-vola-po-odtajneni-antipadelatelske-dohody-acta
http://diit.cz/clanek/odhaleni-tajne-dohody-acta-jeste-vetsi-zlo-nez-jsme-doufali
http://diit.cz/clanek/poskytovatelum-internetu-ve-francii-nyni-narizuje-zasilani-e-mailu-od-hadopi-zakon
http://en.wikipedia.org/wiki/HADOPI_law
http://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement

Zanechajte komentár