Windows 7 & Vista Services

Napokon som sa rozhodol napísať článok aj o službách vo Windows 7, pretože si myslím, že poznať operačný systém je dôležitá vec. Zároveň sa jeho správnou optimalizáciou dá ušetriť veľa systémových prostriedkov a výrazne zosvižniť celý systém.

Dostanete sa k nim nasledovne:

Control Panel -> Administrative Tools -> Services
(Ovládací panel -> Nástroje pre správu -> Služby)
alebo
Start -> Run -> Services.msc
alebo
Kutili si ich môžu upravovať aj pomocou registrov (Start -> Run -> regedit), ale to si vyžaduje dosť veľkú zručnosť a odbornosť.

Tento manuál obsahuje základné služby operačného systému Windows 7 a tiež Windows Vista. Je ich takmer raz toľko ako vo Windows XP, takže už tu je jasne vidieť mohutnosť tohoto systému. Veľa z nich je rovnakých ako bolo vo Windows XP, ale je tu aj mnoho nových. Pokúsim sa upraviť nastavenie týchto služieb tak, aby bol dosiahnutý najväčší možný výkon.

Službám systému Windows môžete nastaviť jeden z troch stavov:
Automatic – Automatické spúšťanie služby po štarte systému. Služba beží stále na pozadí systému.
Manual – Služba sa spustí len vtedy, ak na ňu príde požiadavka. Inak zostáva nečinná.
Disabled – Vypnutá za každých okolností.

Prehľad služieb aj s popisom a odporúčaným nastavením pre maximálny výkon:

Názov služby

Popis

Nastavenie

Prednastavené

Odporúčané

ActiveX Installer (AxInstSV)

Zabezpečuje User Account Control pre inštaláciu ActiveX a tiež Group Policy pre ActiveX. Pri vypnutí sa budú ActiveX správať podľa deafaultných nastavení v prehliadači.

Manual

Manual

Adaptive Brightness

Používa svetelné senzory
na monitore na detekovanie zmien okolitého svetla a následného upravenia jasu monitora, v závislosti
od okolia.

Manual

Disabled

Ak túto funkciu nevyužívate, je možné ju bez následkov vypnúť.

Application Experience

Táto služba porovnáva spúšťanú aplikáciu s Microsoft-ovou databázou programov s problémovou kompatibilitou. Pri nájdení, automaticky prestaví kompatibilitu, aby aplikácia mohla bežať. Veľa aplikácii bez tejto služby nepobeží správne.

Manual

Manual

Application Identity

Zisťuje a overuje identitu aplikácie. Pri vypnutí služby, nebude funkčný AppLocker.

Manual

Manual

Application Information

Službu používa User Account Control na zvýšenie privilégií na účte Administrator. Pri vypnutí tejto služby nebude možné spraviť zmeny pomocou aplikácií ako je Regedit, Services a pod.

Manual

Manual

Application Layer Gateway Service

Proces na zdieľanie súborov a tiež podpora pre Windows Firewall. Je potrebný napríklad pri kopírovaní súborov medzi PC na rovnakej lokálnej sieti.

Manual

Manual

Application Management

Správa programov (pridávanie, odstraňovanie…).

Manual

Manual

Background Intelligent Transfer Service

Prenos súborov, ukladá ich do fronty, je potom možné pokračovať v prenášaní aj napríklad po reštarte PC. Obľúbený je napríklad funkciou Windows Update.

Manual

Manual, Disabled

Je možné funkciu vypnúť, ak sa sami staráte o update Windows-ových programov a zároveň nepoužívate ‘Windows Update’.
V opačnom prípade nechajte ‘Manual‘.

Base Filtering Engine

Je to služba, ktorá spravuje zásady Firewall-u a Internet Protocol Security a tiež užívateľské nastavenia na filtrovanie. Vypnutím tejto služby je bezpečnosť systému výrazne ohrozená.

Automatic

Automatic

BitLocker Drive Encryption Service

Zabezpečuje bezpečný štart operačného systému a tiež enkryptovanie jednotiek
pre operačný systém. Tiež zabezpečuje BitLocker-u pýtať sa užívateľa na rôzne akcie
pri pripojení jednotky. Odomyká jednotky
bez interakcie užívateľa.

Manual

Manual

Block Level Backup Engine Service

Používané Windows Backup
na zálohovanie a obnoviteľnosť systému po páde. Jeho vypnutím tieto služby nebudú dostupné.

Manual

Manual, Disabled

Ak používate vlastné programy na obnovu, môžete túto službu vypnúť.

Bluetooth Support Service

Ako hovorí názov, zabezpečuje vyhľadávanie a párovanie
so vzdialenými bluetooth zariadeniami. Pri jeho vypnutí, nebude možné objavovať nové bluetooth zariadenia, ani používať už nainštalované.

Manual

Manual. Disabled

Ak nikdy nepoužívate žiadne bluetooth zariadenia, môžete túto službu vypnúť.

BranchCache

Zachytáva sieťový obsah
z rôznych nadradených vetiev a necháva ich na lokálnej sieti, urýchľuje to komunikáciu v biznis sieťach.

Manual

Disabled

Táto služba nie je určená
pre domácich užívateľov a môže byť bezpečne vypnutá.

Certificate Propagation

Kopíruje užívateľské certifikáty a root certifikáty zo Smart kariet, detekuje vloženie Smart karty a ak je potrebné, inštaluje Smart Card Plug and Play MiniDriver.

Manual

Disabled

Ak nepoužívate Smart karty, je možné túto službu vypnúť.

CNG Key Isolation

Potrebný pre bezdrôtové pripojenia, udržiava v pamäti long-lived kľúče.

Manual

Manual, Disabled

Pri nepoužívaní WiFi je možné nastaviť
na ‘Disabled’.

COM+ Event System

Zabezpečuje automatickú distribúciu udalostí pre COM+ komponenty.

Automatic

Automatic

Nikdy ho asi nepoužijete, ale nemôžete ho vypnúť, lebo spôsobíte nestabilitu systému.

COM+ System Application

Zabezpečuje konfiguráciu a sledovanie COM+ komponentov.

Manual

Manual

Computer Browser

Mapuje ostatné zariadenia
v sieti. Pri jeho vypnutí nebudete vidieť zariadenia
na lokálnej sieti v zozname, ale pripojiť sa na ne budete môcť.

Manual

Manual, Disabled

Odporúčam ‘Manual‘. Pokiaľ ide o samostatný počítač v sieti, dajte ‘Disabled‘.

Credential Manager Service

Zabezpečuje bezpečné úložisko (secure storage) a vracia povolenia užívateľom, aplikáciám a bezpečnostným službám.

Manual

Manual

Cryptographic Services

Spravuje certifikáty, kľúče, Catalog Database a Automatic Root Certificate Update Service (ten získava root certifikáty z Windows Update).

Automatic

Automatic

DCOM Server Process Launcher

Stará sa o všetky lokálne požiadavky a beží s lokálnymi privilégiami. Pri zlyhaní tejto služby nepôjde systém Information, Windows Firewall, defragmentácia a ani nebude možné nainštalovať nové aplikácie.

Automatic

Automatic

Desktop Window Manager Session Manager

Stará sa o veci ako je Windows Aero, priehľadné okná, thumbnaily, grafické prekresľovanie pri funkcii Alt+TAB a pod.

Automatic

Automatic, Disabled

Túto službu je možné vypnúť a ušetríte tým dosť prostriedkov, ale váš Windows bude vyzerať ako Windows NT, alebo XP
s vypnutými themes. Pri vypnutí môžete vypnúť aj službu Themes.

DHCP Client

Prideľuje IP adresu a DNS.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak máte pripojenie, ktoré používa DHCP alebo vyžaduje registráciu v doméne, nevypínajte túto službu.

Diagnostic Policy Service

Overuje, či boli všetky programy nainštalované správne.

Automatic

Disabled

Túto službu je možné vypnúť pre ušetrenie pamäte a vašich nervov pri otravovaní rôznymi hláškami.

Diagnostic Service Host

Túto službu využíva Diagnostic Policy Service. Služba umožňuje detekciu problémov, hľadanie závady a ich následne riešenie pre Windows komponenty (pamäť, disk a súbory).

Manual

Disabled

Rovnako ako predchádzajúca služba.

Diagnostic System Host

Manual

Disk Defragmenter

Je určená na naplánovanú defragmentáciu diskov, nezapína sa hneď po štarte, ale len v naplánovaný čas (Control Panel -> systém and Security -> Administrator Tools -> Task Scheduler -> Microsoft -> Windows -> Defrag -> ScheduleDefrag).

Manual

Manual

Tiež je potrebná aj
pri nenaplánovanom defragmentovaní diskov, takže odporúčam nechať
na ‘Manual‘.

Distributed Link Tracking Client

Spravuje linky medzi NTFS súbormi alebo medzi počítačmi v rovnakej sieti.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak sa jedná o samostatný PC v sieti alebo ak nevyužívate funkciu updatovania NTFS databáz, potom ‘Disabled‘. V opačnom prípade ‘Automatic‘.

Distributed Transaction Coordinator

Koordinuje transakcie, ktoré sú šírené pomocou dvoch alebo viacerých databáz, radov správ, systémov súborov (TCP port 3372).

Manual

Automatic, Disabled

Pre domácich užívateľov nemá význam, platí to isté ako v predchádzajúcom.

DNS Client

Zachytáva Domain Name systém pre daný počítač.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak chcete aby si každá aplikácia používala vlastného DNS klienta a nie tohto integrovaného, môžete vypnúť. Radšej to ale nechajte na ‘Automatic‘.

Encrypting File System (EFS)

Zabezpečuje šifrovaciu technológiu, používanú
na šifrovanie súborov na NTFS diskoch.

Manual

Manual

Extensible Authentication Protocol

Zabezpečuje sieťovú autentifikáciu pre 802.1x (káblovú aj WiFi), VPN a NAP.

Manual

Manual

Fax

Umožňuje posielanie a prijímanie faxov.

Manual

Disabled

Ak nemáte fax.

Function Discovery Provider Host

Služba pre Function Discovery, ktorú používa Windows Media Player na vyhľadávanie zdrojov nahrávok.

Manual

Disabled

Môžete vypnúť, Windows Media Player už nebude zisťovať zdroje nahrávok.

Function Discovery Resource Publication

Publikuje počítač a zdroje, aby mohli byť objavené na sieti. Využíva ho Windows Media Center a nové Windows 7 HomeGroup.

Automatic

Disabled

Ak nepoužívate HomeGroup a Windows Media Centre.

Group Policy Client

Táto služba aplikuje zmeny
v konfigurácii vykonané administrátorom
cez GroupPolicy. Nemá využitie pri domácom stroji, ale nedá sa vypnúť (jedine pomocou patch-u).

Automatic

Automatic, Disabled

Vypnúť sa dá jedine aplikovaním registrového patch-u, čo nie je taký zlý nápad.

Health Key and Certificate Management

Spravuje X.509 certifikát. Viac info na http://en.wikipedia.org/wiki/X.509

Manual

Manual

HomeGroup Listener

Robí na lokálnom PC zmeny, spojené so správou HomeGroup.

Manual

Manual, Disabled

HomeGroup je nový
vo Windows 7 a teda ak využívate iba jeden samotný PC a nepripájate viac počítačov k sieti, je ho možné vypnúť, prípadne ak sa na sieti nachádza len jeden PC s Windows 7.

HomeGroup Provider

Vykonáva sieťové úlohy spojené s konfiguráciou a údržbou HomeGroup.

Manual

Manual, Disabled

To isté ako predchádzajúci.

Human Interface Device Access

Podpora multimediálnych tlačidiel na klávesnici, faxe, tlačiarni, reproduktorov cez USB… Väčšina zariadení na to ale má vlastné ovládače.

Manual

Manual, Disabled

Odporúčam nastaviť
na ‘Disabled‘, ak spozorujete že vám nejaké tlačidlo záhadne prestalo ísť, nastavte späť na ‘Manual‘.

IKE and AuthIP IPsec Keying Modules

IKEEXT spravuje výmenu kľúčov cez internet (Internet Key Exchange) a Authenticated Internet Protocol (AuthIP) moduly kľúčov. Tie sa následne využívajú v IPsec.

Manual

Manual, Disabled

Ak nepoužívate VPN, Internet Connection Sharing, externé routre, firewally, tak ho môžete vypnúť, ale väčšinou to nie je vhodné riešenie a radšej šetrite pamäťou
na iných službách.

Interactive Services Detection

Jeden z bezpečnostných krokov v OS Vista bolo aj to, že systémove služby a aplikácie už nebežia na jednej úrovni. Táto služba slúži na to, že keď od vás niečo vyžaduje systémová služba, toto jej umožní interakciu
s užívateľom, teda s vami.

Manual

Disabled

Často sa stáva, že táto služba len irituje užívateľa a teda je ju možné vypnúť.

Internet Connection Sharing (ICS)

Zabezpečuje NAT, vlastné DNS a DHCP. Umožňuje to, aby sa viac počítačov v sieti mohlo pripojiť cez jeden účet.

Disabled

Disabled

Drvivá väčšina ľudí túto službu nevyužíva, lebo pri pripájaní viacerých PC používajú router alebo gateway.

IP Helper

Umožňuje použitie IPv6 technológií (6to4, ISATAP, Port Proxy a Teredo) a IP-HTTPS.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak využívate “HomeGroup” a jeho funkcionalitu, musíte službu ponechať
v automatickom móde. Ak sa rozhodnete službu vypnúť, nebudete môcť využívať výhody Ipv6, na druhej strane, takmer nikto nezavádza IPv6 do domácností.

IPsec Policy Agent

Spravuje bezpečnostné pravidlá IP a zapína ISAKMP/Oakley (IKE).

Manual


Manual

KtmRm for Distributed Transaction Coordinator

Koordinuje prenosy medzi Distributed Transaction Coordinator (MSDTC) (sem patria COM+ komponenty, MSMQ a databázové prenosy) a Kernel Transaction Manager (KTM) (ten sa sústreďuje na registre a NTFS).

Manual

Automatic – vo Windows Vista

Manual

Nastavte na ‘Manual’ aj keď používate Windows Vista.

Link-Layer Topology Discovery Mapper

Vytvára mapu siete, ktorá sa skladá z PC a zariadení
so vzájomnými prepojeniami medzi nimi. Tiež vytvára popis ku každému takémuto zariadeniu.

Manual

Manual, Disabled

Táto služba sa využíva len ak máte nejaké problémy so sieťou a preto je ju možné bezpečne vypnúť.

Media Center Extender Service

Umožňuje pripájanie zariadení cez sieť (napríklad XBox) a
z týchto zariadení následne streamovať video alebo hudbu.

Disabled

Disabled

Microsoft .NET Framework NGEN

Native Image Generator (NGEN) urýchľuje vykonávanie .NET aplikácií. Na 64 bitovom systéme sa nachádzajú dve takéto služby, jedna je x86 a druhá x64.

Manual

Manual

Táto služba sa spúšťa, len keď je to potrebné a preto nie je nutné meniť jej stav.

Microsoft iSCSI Initiator Service

Táto služba umožňuje pripájať sa na vzdialené SCSI (Small Computer System Interface) zariadenia pripojené k sieti.

Manual

Disabled

Ak nevyužívate žiadne zariadenia pomocou iSCSI, môžete službu bezpečne vypnúť.

Microsoft Software Shadow Copy Provider

Spravuje softvérovú tieňovú kópiu disku, ktorú vytvára ‘Volume Shadow Copy’. Microsoft Backup Utility – zálohovanie systému. Túto službu tiež využívajú niektoré software-y, ktoré vytvárajú Image disku.

Manual

Manual

Multimedia Class Scheduler

Celkom užitočná služba, ktorá prideľuje vyššiu prioritu multimediálnym aplikáciám a teda zabezpečuje to, že napríklad pri skenovaní disku antivírusovým software-om vám nebude sekať hudba, ktorú počúvate.

Automatic

Automatic

Služba sa spustí hneď po štarte, ale po asi 8 minútach sa zastaví (toto neplatí
vo Windows Vista). Ak sa ju rozhodnete vypnúť, nepôjde vám vo Windows zvuk, čo sa dá ale zmeniť registrovou úpravou. Odporúčam nechať na ‘Automatic’.

Net.TCP Port Sharing Service

Umožňuje viacerým aplikáciám využívať jeden port
cez Net.TCP.

Disabled

Disabled

Stav sa mení pri dodatočnom nainštalovaní služby Net.Tcp Listener Adapter.

NetLogon

Autentifikácia domény, používa sa pri prihlasovaní sa
do domény.

Manual

Automatic, Manual

Máte samostatný počítač, žiadnu doménu? Tak dajte ‘Manual‘. V opačnom prípade ‘Automatic‘.

Network Access Protection Agent

Network Access Protection (NAP) zbiera informácie klientských PC v sieti a zisťuje či má daný PC potrebný softvér a konfiguráciu, aby mohol pristupovať k obsahu vášho PC.

Manual

Manual, Disabled

Má zmysel napríklad
pri notebookoch, ktoré sa pripájajú na verejné siete WiFi. Pri domácich sieťach to potrebné nie je a je ho možné vypnúť.

Network Connections

Spravuje objekty v sieti a Dial-up. Pri vypnutí nebude možné dostatočne konfigurovať sieť,

i keď samotné pripojenie bude existovať naďalej, v priečinku pripojenia, nebudú zobrazené žiadne existujúce pripojenia, zdieľanie nebude funkčné.

Manual

Manual

Network List Service

Úzko spätá služba s NLA a Network Connections. Identifikuje sieť, v ktorej je PC pripojený. Vypnutie tejto služby opäť nebude mať vplyv na pripojenie, ale Network and Sharing Centre nebude vedieť detekovať, či je počítač pripojený do siete.

Manual

Manual

Network Location Awareness

Zbiera a ukladá sieťovú konfiguráciu a informuje aplikácie pri zmene týchto údajov. Je súčasťou ICS (Internet Connection Sharing).

Automatic

Autoamtic, Disabled

Pri ‘Disabled‘ vám nebude vpravo dole ukazovať ikonku pripojenia. Môžu sa vyskytnúť aj ďalšie problémy so sieťou, preto odporúčam radšej nechať ‘Automatic‘.

Network Store Interface Service

Služba ktorá doručuje sieťové notifikácie užívateľovi. Je ju možné vypnúť, ale odpojíte tým aj sieťové pripojenie.

Automatic

Automatic

Offline Files

Využíva sa na synchronizáciu medzi počítačmi. Keď kliknete v Ineternet Exploreri pravým tlačítkom a dáte možnosť Always Available Offline (alebo Make Available Offline), bude to následne uložené do Client Side Caching (CSC) priečinku, ktorý sa nachádza
v C:WindowsCSC.

Automatic

Disabled

Ak nevyužívate synchronizáciu, môžete vypnúť túto službu.

Parental Controls

Táto služba zabezpečuje rodičovskú zámku (monitorovanie aktivity, obmedzenie prístupu
na vybrané webové stránky, obmedzenie doby koľko môže byť zapnutý PC, nemožnosť spúšťania Windows hier).

Manual

Disabled

Ak necítite potrebu niekoho obmedzovať, môžete službu vypnúť.

Peer Name Resolution Protocol

Umožňuje zistenie mena ‘Peer-u’ bez serveru a cez internet.
Pri vypnutí nebudú funkčné niektoré peer-to-peer aplikácie ako je Remote Assistence alebo aj HomeGroup.

Manual

Manual, Disabled

Je možné vypnúť, ale nebude vám fungovať Remote Assistence a lokálna sieť
cez HomeGroup.

Peer Networking Grouping

Umožňuje viac strannú komunikáciu využívajúcu peer-to-peer. Tiež to využíva Remote Assistence a HomeGroup.

Manual

Manual, Disabled

Platí to isté, čo
v predchádzajúcom.

Peer Networking Identity Manager

Zabezpečuje identitu službám pre PNRP a Peer Networking Grouping.

Manual

Manual, Disabled

Platí to isté, čo
v predchádzajúcich.

Performance Logs & Alerts

Zbiera informácie
o výkone založené
na predkonfigurovaných naplánovaných parametroch, tieto zapisuje do logov, prípadne ohlasuje alertami.

Manual

Manual, Disabled

Prednastavené býva
na ‘Manual‘, ak vás ale tieto logy nezaujímajú, môžete prestaviť ‘Disabled‘.

Plug and Play

Umožňuje počítaču rozpoznať pripojený hardware
bez užívateľského vstupu (funkcia Plug&Play).

Automatic

Automatic

PnP-X IP Bus Enumerator

Spravuje virtuálnu sieťovú zbernicu. Umožňuje niektorým zariadeniam pripojených
cez sieť (Network Connected Devices – NCD), aby vystupovali ako fyzicky pripojené k zariadeniu cez PnP.

Manual

Manual, Disabled

Ak nemáte cez sieť pripojené takéto zariadenia a ani ich neplánujete pripájať, môžete túto službu bezpečne vypnúť.
V opačnom prípade ponechajte ‘Manual‘.

PNRP Machine Name Publication Service

Služba zverejňuje názov PC a využíva pri tom Peer Name Resolution Protocol (PNRP).

Manual

Manual, Disabled

Platí to isté čo pri Peer Name Resolution Protocol, tj. ak neplánujete používať HomeGroup alebo Remote Assistence, môžete ju vypnúť.

Portable Device Enumerator Service

Podpora pre Mass storage device. Aplikáciám ako Windows Media Player a Image Import Wizard to umožňuje čítanie obsahu a synchronizáciu.

Manual

Autoamtic –
vo Windows Vista

Manual

Vo WinVista to bolo nastavené na ‘Automatic’, ak vlastnite tento systém, môžete to prepnúť na ‘Manual’.

Power

Ako hovorí popis, spravuje správu napájania a doručovanie notifikácií o nej užívateľovi.

Automatic

Automatic

Print Spooler

Načítava súbory do pamäte, aby ich neskôr mohol vytlačiť.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak používate tlačiareň, tak ‘Automatic‘. Ak nie, ‘Disabled

Problem Reports and Solutions Control Panel Support

Táto služba umožňuje odosielanie väčšieho množstva neznámych dát do Microsoftu, v prípade, ak sa vyskytne problém. Funguje to prostredníctvom ‘Problem Reports and Solutions’ v ‘System and Maintenance’, kde to pre istotu môžete vypnúť tiež. Ak sa príliš bojíte o svoje súkromie, je možné ho vypnúť.

Manual

Manual, Disabled

Program Compatibility Assistant Service

Program Compatibility Assistant (PCA) rieši podporu pre staršie programy ako aj 2 ďalšie situácie. A to, ak User Account Protection (UAP) zabráni spusteniu programu, PCA zdvihne aplikáciu na vyššiu úroveň a vyhodí hlášku UAP. Druhý prípad je, ak sa nainštaluje driver, ktorý nie je podpísaný a po inštalácii sa nespustí systém, vtedy PCA odstráni nepodpísaný driver.

Manual (Win7)

Automatic (Vista)

Manual

Protected Storage

V podstate chráni vaše bezpečnostné kľúče, heslá, SSL certifikáty. Enkryptuje ich a ukladá. Využívané hojne programami od Microsoftu.

Manual

Manual

Quality Windows Audio Video Experience

qWAVE je sieťová platforma na streamovanie audia a video na domácej sieti.

Manual

Manual

Remote Access Auto Connection Manager

Podporuje automatické vytáčanie napríklad po kliknutí na link. Je tiež potrebné
pri pripojení cez ADSL alebo káblovom pripojení.

Manual

Manual

Remote Access Connection Manager

Vytvára sieťové pripojenie. Potrebné pri väčšine pripojení, ale nie pri všetkých.

Manual

Manual, Disabled

Ak sa jedná o samostatný PC, skúste vypnúť, ak net pôjde naďalej, nechajte ‘Disabled‘.

Remote Desktop Configuration

Služba sa stará o ostatné služby Remote Desktop (RD) a spravuje konfiguráciu,
pri ktorej je potrebná systémová interakcia (ako sú dočasné súbory, témy RD a certifikáty RD).

Manual

Manual, Disabled

Ak neplánujete využívať vzdialenú plochu, môžete službu vypnúť.

Remote Desktop Services

Jadro služby spravujúcej vzdialenú plochu, ktorá umožňuje pripojenie sa na vzdialený počítač a základnú prácu s ním.

Manual

Manual

Nevypínajte. Ak si neželáte používať vzdialenú plochu, radšej si nastavte Remote Settings vo vlastnostiach systému na „Don’t allow connections“.

Remote Desktop Services UserMode Port Redirector(Terminal Services UserMode Port Redirector)

Umožňuje presmerovanie tlačiarní, diskov, portov pre Remote Desktop Protocol.

Manual

Manual, Disabled

Ak nepoužívate vzdialenú plochu, odporúčam vypnúť z bezpečnostných dôvodov.

Remote Procedure Call (RPC)

Je to medziprocesová komunikácia. Volanie subrutiny, bez ohľadu na to, či sa jedná o lokálny alebo vzdialený proces, zjednodušuje prácu programátorom a je kľúčová pre funkčnosť systému. Závisí na nej veľa ďalších služieb.

Automatic

Automatic

Remote Procedure Call (RPC) Locator

Spravuje RPC databázu mien serverov. Úzko spätá
s predchádzajúcou službou.

Manual

Manual

Remote Registry

Umožňuje vzdialeným užívateľom meniť registre. Ak je služba zastavená, registre môžu meniť len lokálni užívatelia (sediaci priamo
za týmto PC).

Manual

Disabled

Routing and Remote Access

Povoľuje prichádzajúce pripojenia cez LAN-WAN, LAN-LAN a VPN (Virtual Private Network). Pri vypnutí bude ignorovať tieto volania
(z bezpečnostných dôvodov, je to lepšie mať vypnuté).

Disabled

Disabled

RPC Endpoint Mapper

Prideľuje RPC rozhraniam identifikátory. Nová služba vo Win7, na ktorej stojí celá kopa ďalších služieb. Nie je možné zmeniť jej status cez services.msc ani registre. Ani sa o to nepokúšajte…

Automatic

Automatic

Secondary Logon

Umožňuje užívateľom
s nižšími privilégiami spúšťať programy ako vyšší užívateľ.

Manual

Manual, Disabled

Myslím, že celkom praktická vec, takže ‘Manual‘. No ak funkciu RunAs nikdy nepoužívate, môžete dať ‘Disabled‘.

Secure Socket Tunneling Protocol Service

Využíva sa na pripájanie
do VPN (Virtual Private Network) v prípade, že firewall blokuje dátový tok cez PPTP a L2TP/IPsec. Zabalí PPP traffic do SSL a odošle cez HTTPS (Secure HTTP), firewall teda takýto traffic nezablokuje.

Manual

Manual, Disabled

Ak nepoužívate žiadny druh VPN (napr. Hamachi), môžete službu vypnúť.

Security Accounts Manager

Udržiava bezpečnostné informácie pre užívateľské kontá lokálnych užívateľov. Úzko späté so ‘Secondary Logon’ a podobné ako ‘Protected Storage’.

Automatic

Automatic

Security Center

Monitoruje bezpečnostné nastavenia a ich konfiguráciu.

Klasická hláška vo Windows
v pravo pri hodinách ako napríklad ‘Your antivirus is out of date’, ‘Automatic updates are out of date’ a podobne.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak používate Windows Update alebo Windows Firewall, neodporúča sa vypínať túto službu. Ak nie, dajte ju na ‘Disabled‘.

Server

V podstate zabezpečuje prenos súborov a tlače na lokálnej sieti.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak máte LAN, nechajte službu zapnutú
na ‘Automatic‘, ak doma lokálnu sieť nemáte, dajte ‘Disabled‘.

Shell Hardware Detection

Funkcia AutoPlay pre CD, DVD, USB a pod.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak nechcete byť otravovaný vždy pri vložení média hláškou čo s ním spraviť (Autoplay), vypnite túto službu.

Smart Card

Ako hovorí popis, spravuje prístup k Smart Card.

Manual

Disabled

Ak nepoužívate Smart Card, nemalo by vám to chýbať.

Smart Card Removal Policy

Umožňuje systému, aby zamkol užívateľovu plochu
po vybratí Smart karty.

Manual

Disabled

To isté ako v predchádzajúcom.

SNMP Trap

Zachytáva SNMP hlášky generované lokálne alebo vzdialene pomocou SNMP (Simple Network Management Protocol) a tiež ich preposiela SNMP riadiacim programom bežiacim na PC. Pri vypnutí nebudú správne fungovať SNMP programy.

Manual

Manual

Software Protection

Umožňuje sťahovanie, inštalovanie a vykonávanie digitálnych licencií. Pravdepodobne nebude fungovať ani Windows Update.

Automatic

Automatic

SPP Notification Service

SPP (Software Protection Platform) zabezpečuje aktiváciu a notifikáciu softvérových licencií.

Manual

Manual

SSDP Discovery

Umožňuje vyhľadávanie UPnP zariadení na lokálnej sieti (TCP port 5000 a UDP port 1900). Zväčša sa jedná o routre a podobné zariadenia.

Manual

Manual, Disabled

Ak ste si istý, že nepoužívate žiadne UPnP zariadenia ani nezdieľate pripojenie do siete, môžete vypnúť túto službu.

Storage Service

Uplatňuje group policy (zjednodušene: čo môže konkrétny užívateľ robiť a čo nie) pre úložiskové zariadenia (HDD, Flash…).

Manual / NA

Manual

Superfetch

Služba, ktorá uprednostňuje aplikácie pred procesmi bežiacimi na pozadí. Tiež ukladá obľúbené aplikácie užívateľa do RAM, a tak urýchľuje ich spúšťanie. Dokáže takto skonzumovať veľa pamäte, preto ju ReadyBoost čiastočne obmedzuje, keď presiahne 1GB skonzumovanej RAM.

Automatic

Automatic, Disabled

Môžete fungovať aj
bez tejto služby, ale
pri desktopovom PC a bežných užívateľoch
s bežnými požiadavkami je celkom užitočná.

System Event Notification Service

Sleduje systémove udalosti ako prihlásenie, sieť a napájanie. súvisí so službou ‘COM+ Event systém’.

Automatic

Automatic

Tablet PC Input Service

Umožňuje Tablet PC funkcionality pero a atrament.

Manual

(Win7)

Automatic (Vista)

Manual, Disabled

Ak nepoužívate Snipping Tool a nevlastníte tablet, pokojne môžete službu vypnúť. Ak používate alebo vlastníte, nastavte na ‘Manual‘.

Task Scheduler

Umožňuje užívateľom konfigurovať naplánované automatické úlohy (zálohy, defragmentácie a pod.).

Automatic

Automatic

Vraj je to možné nastaviť aj na ‘Disabled’, ale ja by som to radšej nerobil.

TCP/IP NetBIOS Helper

Umožňuje podporu
pre NetBIOS cez TCP/IP.
V dnešnej dobe nepoužívané.

Automatic

Automatic, Disabled

Môže byť vypnutý ak sa jedná o samostatný PC
v sieti. Ak sa treba prihlásiť do domény, musí byť zapnutý.

Telephony

Väčšinou na kontrolu modemov (dial-up), no
v niektorých prípadoch aj DSL alebo káblové pripojenie.

Manual

Manual

Themes

Podpora pre Themes (motívy) a Quick Launch (Panel rýchleho spustenia) vo Windows.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak používate Themes alebo rýchle spustenie, nevypínajte túto službu.

Thread Ordering Server

Zabezpečuje prikázané vykonávanie pre skupinu vlákien v medziach špecifického času. Uisťuje sa, že každé vlákno bude bežať len raz, počas tohto času a podľa príkazu.

Manual

Manual

TPM Base Services

Umožňuje prístup k Trusted Platform Module (TPM), ktorý sa stará o kryptografické služby pre systémové komponenty a aplikácie. Pri vypnutí tejto služby nebudú aplikácie ani služby môcť použiť kľúče chránené TPM.

Manual

Manual

UPnP Device Host

Zabezpečuje podporu (detekcia a konfigurácia) pre externé UPnP zariadenia.

Manual

Manual, Disabled

To isté ako ‘SSDP Discovery’.

User Profile Service

Služba spravuje prihlasovanie a odhlasovanie užívateľských profilov. Pri jej vypnutí sa užívatelia už nebudú môcť prihlásiť ani odhlásiť, aplikácie sa nedostanú k údajom užívateľa a komponenty registrované na prijímanie profilových udalostných notifikácií ich nebudú dostávať.

Automatic

Automatic

Virtual Disk

Zabezpečuje manažment služieb pre disky, partície, súborové systémy a pamäťové polia.

Manual

Manual

Volume Shadow Copy

Microsoft Backup Utility – vytvára tieňovú kópiu práve otvorených aplikácií na disk. Pri poruche je možná opätovná obnova.

Manual

Disabled

Súvisí s ‘MS Software Shadow Copy Provider Service’ a platí rovnaké odporúčanie, ak nepoužívate MS Backup, môžete zvoliť ‘Disabled‘.

WebClient

Vypnutie tejto služby môže urýchliť prehliadanie siete
v My Network Places, ale zabráni prístupu k Web-resident Network Places ako môže byť úložisko dát od vášho poskytovateľa pripojenia a tiež to využíva iDisk od Apple.

Manual

Disabled

Ak žiadnu takúto službu
od ISP, Apple alebo kohokoľvek nevyužívate, tak ju vypnite.

Windows Audio

Spravuje zariadenia na prehrávanie zvuku. V podstate zabezpečuje aby ste počuli
vo Windows-e zvuky.

Automatic

Automatic

Windows Audio Endpoint Builder

Ako vraví popis, spravuje zvukové zariadenia pre službu Windows Audio. Umožňuje Windows-u efektívnejšie spravovať zvukový hardvér.
Pri jeho vypnutí vám nepôjdu zvukové výstupy.

Automatic

Automatic

Windows Backup

Zabezpečuje Windows Backup (vytváranie zálohy) a tiež Restore (obnovu).

Manual

Manual, Disabled

Niektorí ľudia tvrdia, že skonzumuje relatívne dosť systémových prostriedkov a vypínajú ho. Vypnúť ho je možné a nevyvolá to žiadne komplikácie. Napriek tomu ale odporúčam ‘Manual‘.

Windows Biometric Service

Umožňuje klientským aplikáciám zachytiť, porovnať, manipulovať a ukladať biometrické údaje (odtlačky prstov).

Manual

Manual, Disabled

Odporúčam ‘Manual‘. Ale ak chcete vypnúť čo najviac služieb a nemáte žiadne zariadenie na zber biometrických údajov, toto je služba, ktorú môžete vypnúť.

Windows CardSpace

Bezpečne umožňuje vytváranie, manažment a prikladanie digitálnych identít.

Manual

Disabled

Služba nie je potrebná
na bežných domácich PC.

Windows Color System

Táto služba spravuje schémy farieb tretích strán. Umožňuje zásuvné moduly pre farebné schémy rôznych výrobcov.
Pri jej vypnutí znemožníte používanie zásuvných modulov a Windows bude bežať
na preddefinovanej farebnej škále, čo môže niekedy spôsobiť nesprávne vykresľovanie farieb.

Manual

Manual

Windows Connect Now – Config Registrar

Jedná sa o technológiu Microsoft-u, ktorá umožňuje jednoduchú konfiguráciu bezdrôtovej siete použitím OOB kanálu, ktorým môže byť napríklad USB (viac info tu). Je to Microsoft-ová implementácia Wi-Fi Protected Setup (WPS) protokolu.

Manual

Manual

Windows Defender

Pravidelne skenuje obsah vášho PC a vyhľadáva neželaný softvér. Definície najnovších neželaných softvérov sťahuje cez Windows Update a to väčšinou raz za mesiac.

Automatic

Automatic

Je možné ho vypnúť
v prípade, že máte iný softvér, ktorý vykonáva obdobný sken neželaného softvéru. Ja ho ale vypínať neodporúčam.

Windows Driver Foundation – User-mode Driver Framework

Služba ktorá umožňuje ovládačom bežať v tzv. ‘užívateľskom priestore (user space)’ namiesto ‘kernel priestoru’. Kde drivery zvyčajne operujú. Toto má mnoho výhod a to hlavne stabilitu. Napr. pri páde driveru, nespadne celý systém, ale len konkrétny ovládač (napr. USB zariadenia), pretože ovládač už nemá priamy prístup do ‘kernel priestoru’.

Manual, Automatic

Manual, Automatic

S update-om z 2. augusta 2010 sa zmenil stav služby z ‘Manualna ‘Automatic a nie je možné ho už zmeniť cez services.msc ani registre.

Windows Error Reporting Service

Umožňuje odosielanie chýb do Microsoft-u, keď prestane fungovať program a tiež zabezpečuje prijatie riešenia, ak existuje. Táto služba tiež generuje logy pre diagnostické a opravujúce služby.

Manual

Manual, Disabled

Ak trpíte veľkou paranojou (odosiela do Microsoftu hlásenia pri pádoch programov), môžete službu vypnúť. Je možné, že sa služba opäť sama zapne s nainštalovaním niektorého z neskorších update-ov. Toto opätovné zapínanie sa dá odstaviť v Control Panel -> Action Center.

Windows Event Collector

Služba spravuje trvalé povolenia pre udalosti prichádzajúce zo vzdialených zdrojov, ktoré podporujú WS-Management protokol.

Manual

Manual

Windows Event Log

Loguje udalosti, ktoré sa v systéme udejú.

Administrative Tools -> Event Viewer

Automatic

Automatic

Windows Firewall

Prevencia pred vniknutím. Firewall implementovaný do Windows.

Automatic

Automatic, Disabled

Vypnúť ho môžete len vtedy, ak máte firewall tretej strany, ktorému
bez výhrady dôverujete.
Ja ale odporúčam ‘Automatic‘.

Windows Image Acquisition (WIA)

Potrebný pre niektoré druhy skenerov a kamier. Prenáša obrázky zo skenerov a kamier do PC.

Manual

Manual

Windows Installer

Pridáva, modifikuje a odstraňuje aplikácie, ktoré majú Windows inštalátor (prípona súboru *.msi).

Manual

Manual

Windows Management Instrumentation

Zabezpečuje bežné rozhranie a objektový model, aby mohli pristupovať k správcovským informáciám o operačnom systéme, zariadeniach, aplikáciách a službách.

Automatic

Automatic

Windows Media Center Receiver Service

Služba Windows Media Center pre prijímanie vysielania FM a TV.

Manual

Manual, Disabled

Ak nepoužívate Windows Media Center, môžete službu vypnúť.

Windows Media Center Scheduler Service

Spúšťa a zastavuje nahrávanie TV programov vo Windows Media Center.

Manual

Manual, Disabled

Rovnako ako predchádzajúce.

Windows Media Player Network Sharing Service

Zdieľa knižnice Windows Media Player-u ostatným sieťovým prehrávačom a zariadeniam používajúcim Universal Plug and Play. Hlavná myšlienka služby bola streamovanie hudby a videa
na rôznych zariadeniach
vo vašom dome.

Manual

Manual, Disabled

Ak takýmto spôsobom zariadenia nevyužívate alebo nepoužívate Windows Media Player, môžete službu bez obáv vypnúť.

Windows Modules Installer

Umožňuje inštaláciu, modifikovanie a odstraňovanie Windows Update-ov s príponou *.msu. Po jej vypnutí nebude možné vykonávať zmeny
vo Windows update-och.

Manual

Manual

Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0

Windows Presentation Foundation je subsystém, ktorý prekresľuje užívateľské prostredie Windows aplikácií. Táto služba konkrétne uchováva v pamäti najčastejšie používané písma.

Manual

Manual, Disabled

Nejedná sa o kľúčovú službu OS, môžete ju vypnúť ovplyvní to ale výkon niektorých aplikácií. Odporúčam preto ‘Manual‘.

Windows Remote Management (WS-Management)

Služba implementuje WS-Management protokol
pre vzdialenú správu. Ak pomocou neho chcete zbierať dáta zo vzdialených PC, musíte nastaviť ‘WinRM listener’. Sleduje požiadavky poslané
cez porty 80 a 443. Viac info
na Microsoft a Wiki.

Manual

Disabled

Ak ho nevyhnutne nepotrebujete, odporúčam vypnúť. Bežný užívatelia túto službu určite nevyužijú a z bezpečnostných dôvodov bude lepšie ju odstaviť.

Windows Search

Jedná sa o Windows Indexing Service. Táto služba na pozadí indexuje obsah celého disku a
v konečnom dôsledku činí tak samotné vyhľadávanie súborov rýchlejšie.

Automatic

Disabled

Odporúčam vypnúť. Služba zbytočne vyťažuje disky, niekedy aj CPU za cenu vyhľadania súborov o pár milisekúnd rýchlejšie.

Windows Time

Synchronizuje hodiny a dátum s časovým serverom na internete (UDP port 123).

Manual

Manual, Disabled

Ak chcete mať vždy presný čas, tak ‘Manual‘, v opačnom prípade môžete túto službu vypnúť.

Windows Update

Služba Windows Update, ktorá umožňuje sťahovanie update-ov.

Automatic

Automatic, Disabled

Ak používate automatické update-y, nechajte ‘Automatic‘. V opačnom prípade ‘Disabled‘.

WinHTTP Web Proxy Auto-Discovery Service

WinHTTP umožňuje automatické objavenie proxy konfigurácie pomocou funkcie WinHttpGetProxyForUrl(). Vývojárom Win32 API a COM to umožňuje odosielanie HTTP požiadaviek a tiež dostávanie odpovedí.

Manual

Manual

Wired AutoConfig

Táto služba spravuje IEEE 802.1X na sieťových kartách (iba wired). Ak máte nastavené nejaké zabezpečenie, táto služba spôsobuje to, že sa vaša karta nebude tváriť len ako staticky načúvajúca, ale využíva tzv. EAPoL (Extensible Authentication Protocol over LAN).

Manual

Manual, Disabled

Ak vaša sieť nepodporuje IEEE 802.1X po ethernete, môžete službu vypnúť. Zväčša sa ale zvykne nechávať v stave ‘Manual’.

WLAN AutoConfig

Umožňuje WiFi sieťovým kartám objaviť, konfigurovať, pripojiť sa a odpojiť z WiFi siete. Niekedy býva táto služba nahradená vlastným softvérom danej sieťovej karty.

Manual

Manual, Disabled

Ak máte WiFi sieťovú kartu, najvhodnejšie bude nechať ‘Manual’, v opačnom prípade ju možno vypnúť.

WMI Performance Adapter

Poskytuje informácie výkonových knižníc od WMI poskytovateľov pre klientov
v sieti. Jednoducho služba, ktorá zbiera dáta pre WMI.

Manual

Disabled

Odporúča sa vypínať túto službu pre ušetrenie systémových prostriedkov, neužitočná pre bežného usera. V biznis sieťach je to na administrátoroch siete, ktorí by mali vedieť, či to využívajú.

Workstation

Vytvára a udržiava pripojenie klientskej siete na vzdialenom serveri. Pri vypnutí nie je možné zdieľanie súborov ani tlačiarní, nie je možná UNC cesta (\servervolumedirectoryfile).

Automatic

Automatic

V niektorých prípadoch je možné nastaviť aj ‘Disabled’, ale to radšej neodporúčam.

WWAN AutoConfig

Táto služba spravuje mobilné dátové karty a adaptéry, ktoré pracujú s GSM a CDMA. Umožňuje ich automatickú konfiguráciu.

Manual

Manual, Disabled

Ak nepoužívate mobilné dátové karty a adaptéry
k pripájaniu sa na internet cez operátora, môžete službu vypnúť.
V opačnom prípade odporúčam zachovať ‘Manual‘.

 

Opäť platí, že dobrý spôsob ako predísť problémom, ktoré sa pri upravovaní stavov služieb môžu vyskytnúť, je vždy najskôr zmeniť službu na ‘Manual’, reštartovať počítač a až potom ju dať na ‘Disabled’.

Pridávam ešte defaultné nastavenia základných služieb Windows 7 a Windows Vista. Ak ste služby zle nastavili, tieto súbory vám ich uvedú do pôvodného stavu aký je po inštalácii Windows. Stačí si súbor stiahnuť, rozbaliť a dvakrát naň kliknúť. Systém sa vás ešte spýta, či chcete  pridať informácie do registrov systému, kliknite Áno. Kľúče registrov som písal pre 2 základné systémy Windows 7 a Windows Vista, nerozdeľoval som ich podľa verzií jednotlivých systémov a tak je možné, že vám po aplikovní služieb vypíše hlášku, že sa niektoré registre v systéme nenachádzajú. Táto hláška je ale čisto informatívneho charakteru a všetky registre, ktoré sa na PC nachádzajú sa aplikujú.

Default Windows Vista Services

Default Windows 7 Services

Autor článku nie je zodpovedný za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú aplikovaním tohoto manuálu.

Scorpic

2 thoughts on “Windows 7 & Vista Services

Zanechajte komentár