Synchronizácia dát medzi PC

Veľmi dôležitou vecou v oblasti techniky je synchronizácia dát, keďže takmer každý človek v dnešnej dobe používa minimálne dve rôzne zariadenia. Časť dát má na jednom a časť na inom zariadení. V tomto článku detailne popisujem spôsob synchronizácie dvoch, či viacerých počítačov bez použitia cloud-u pod systémom Windows.

Medzi dnešnými mobilnými telefónmi a počítačmi to funguje vcelku jednoducho. S telefónom dostanete aplikáciu, resp. si ju môžete zadarmo stiahnuť, ktorá je užívateľsky veľmi prívetivá a umožňuje vám vytvoriť zálohu celého obsahu telefónu na počítači. V poslednej dobe sú čím ďalej populárnejšie tzv. cloud-y, kde máte dáta v akomsi mraku, ku ktorému nemáte priamo prístup, ale viete, že keď ich budete potrebovať, môžete sa k im dostať. V realite máte dáta na serveri nejakých veľkých spoločností napr. Google má svoj Google Cloud Platform alebo Google Drive, Microsoft má SkyDrive, či Apple má iCloud atď. Takto môžete zálohu telefónu vytvoriť jednoducho a stačí vám pripojenie na internet.

Toto je zatiaľ veľmi jednoduché, problém ale nastáva, ak potrebujete synchronizovať veľké množstvo dát na dvoch alebo viacerých počítačoch. Ja používam väčšinou dva počítače. Mojou požiadavkou teda je, aby som mal na oboch počítačoch neustále rovnaké dáta. Potrebujem teda pravidelne synchronizovať určité priečinky. Výhodou je aj duplicita. Ak sa vám poškodí harddisk na jednom so synchronizovaných PC, na druhom máte stále tieto dáta, len možno niektoré neaktualizované, to už záleží, ako často synchronizáciu realizujete.

Žiadna z vyššie uvedených služieb, ako ani žiadna z mne známych služieb, toto neumožňuje v takej miere v akej to ja požadujem. Existujú ale synchronizačné programy, ktoré vám umožnia synchronizovať 2 priečinky tak, aby vyzerali presne rovnako, tj. ak sa do jedného priečinku pridá dokument, pridá sa aj do druhého, alebo ak sa v jednom priečinku nejaký dokument zmení, jeho najnovšia verzia sa prekopíruje do toho druhého. Presne toto potrebujeme na kvalitnú synchronizáciu, len aby to fungovalo aj cez internet a kedykoľvek.

 

Pre úspešnú synchronizáciu dvoch vzdialených PC treba realizovať nasledovné kroky:

 1. Zobudenie vzdialeného PC.
 2. Nastavenie VPN.
 3. Namapovanie diskov vzdialeného PC.
 4. Synchronizácia pomocou zvoleného programu.
 5. Vypnutie vzdialeného PC cez Vzdialenú plochu (Remote Desktop).

 

1. Zobudenie vzdialeného PC

Samozrejme na to potrebujeme mať oba PC zpanuté, toto môžeme dosiahnuť pomocou Magic paketu, ako popisujem v jednom z mojich článkov. Týmto sa vám druhý PC zapne, nech sme kdekoľvek. Ak neviete ako to nastaviť, tu je odkaz na môj článok. Postup nie je jednoduchý, ale je to vec, ktorá je často veľmi užitočná.

 

2. Nastavenie VPN

Ďalším krokom je dostať oba PC do jednej siete. Na toto využijeme VPN (Virtual Private Network). Veľmi populárnym programom na VPN je Hamachi, no nedávno spravili veľmi nepríjemnú zmenu pre free užívateľov a to takú, že VPN sa zapne až po prihlásení sa užívateľa. Takže ak zobudíte PC na diaľku, zobudený PC sa dostane k prihlasovacej obrazovke a ak požadujete heslo pre prihlásenie, PC si ho pýta. Ale keďže sa VPN ešte nerozbehla, nemôžete sa na PC vzdialene pripojiť a toto heslo zadať. Preto odporúčam použiť radšej nejakú alternatívu. Pár mesiacov už na toto používam program COMODO Unite a musím povedať, že som s ním zatiaľ maximálne spokojný. Samozrejme je free, VPN sa rozbehne hneď a podporuje dokonca 2 režimy: „Direct“ a „Relay“. Ak máte problém s nastavením firewall-u na PC alebo routri a blokuje vám komunikáciu, COMODO používa na prenos dát metódu Relay. V tomto prípade ide všetok traffic najskôr cez COMODO servery a až potom k druhému PC. Rýchlosť je tu síce pomalšia, ale umožní vám to nadviazať aké-také spojenie, aj keď máte zle nastavený firewall. V prípade, že vám firewall túto komunikáciu neblokuje, jedná sa o priame peer-to-peer spojenie, teda Direct. V tomto prípade idete plnou rýchlosťou, akú vaša sieť zvládne. Program si samozrejme sám určí o aký typ spojenia sa jedná.

Obr. 1: COMODO Unite s  „Direct“  pripojením k druhému PC.

VPN treba nainštalovať na oboch PC a pridať ich do jednej siete. Počítače sa potom budú tváriť akoby boli na rovnakej lokálnej sieti, aj keď v skutočnosti môžu byť od seba vzdialené stovky kilometrov.

 

Nastavenie ESET firewall-u pre COMODO Unite Direct spojenie (p2p)

Ak máte zle nastavený firewall, ktorý blokuje tok dát pre COMODO VPN, všetky dáta vám pôjdu cez webovú službu a prenos dát bude pomalý, takýto typ spojenia sa označuje „Realay“. Pre úspešné Direct spojenie musíte zabezpečiť, aby vám firewall túto komunikáciu neblokoval. Najťažšie je to nastaviť práve pre ESET Smart Security práve pre jeho invazívny prístup. Preto som vytvoril krátky návod, čo treba povoliť, aby takáto komunikácia medzi COMODO klientami nebola blokovaná. Ak máte ESET Smart Security a plánujete používať COMODO Unite, je nutné toto nastaviť. Postup je nasledovný:

V pravo hore si kliknite na Setup ? Advanced setup.
Advanced setup

  Obr. 2: ESET smart Security a nastavenie Advanced setup.

Tu vyberte možnosť Personal firewall ? Rules and zones ? Zone and rule editor.
Rozrolujte možnosť Rules with no application assigned.
Zmeňte tu tieto povolenia:
Block incoming multicast DNS request – nastavte na Deny
Block outgoing multicast DNS request – nastavte na DenyBlock incoming multicast

  Obr. 3: Vypnutie blokovania multicast v ESS.

Vráťte sa späť a tu vyberte položku Personal firewall ? IDS and advanced options.
A možnosť UDP Port Scanning attack detedtion treba vypnúť.

Obr. 4: COMODO Unite s  „Direct“  pripojením k druhému PC.

Po týchto nastaveniach, by ste mali mať priame spojenie medzi oboma COMODO klientami. Ak máte ESS na oboch PC, treba to samozrejme nastaviť na obidvoch počítačoch.

 

3. Namapovanie diskov vzdialeného PC

Keď sme s naším vzdialeným PC konečne na rovnakej sieti, môžeme pristúpiť k tzv. Namapovaniu diskov. Jedná sa o proces, keď pomocou príkazu (alebo aj ručne klikaním) pripojíte HDD počítaču, ktorý sa nachádza na lokálnej sieti a pristupujete k nemu, akoby bol priamo vo vašom PC. Toto je tiež veľmi praktická featurka v dnešnej dobe.

3.1 Namapovanie diskov ručne

Pod OS Windows možno toto namapovanie realizovať kliknutím pravým tlačítkom na „Tento počítač“ a vybratím ponuky „Namapovať diskovú jednotku“. Objaví sa vám okno, kde zadáte názov diskovej jednotky, pod ktorú chcete vzdialený disk namapovať. Môžete zvoliť ľubovoľné voľné písmenko. Do Folder zadajte IP vzdialeného PC, ktorú zistíte z COMODO (alebo iného VPN programu) a priečinok, ktorý chcete pripojiť. Takto môže vyzerať políčko Folder:

\\5.2.81.134\d$ – pripojí celý disk D vzdialeného PC

Odporúčam zaškrtnúť aj možnosť „Znovu pripojiť pri prihlásení“, aby ste disk nemuseli vždy takto ručne pripájať. A už len tlačítko Dokončiť, zadať login, heslo a disk máte namapovaný, bude sa teda tváriť ako lokálny. Rovnakým spôsobom možno namapovať aj priečinky, ale tie musia byť nastavené ako zdielané (Vlastnosti priečinku ? Zdielanie) na vzdialenom PC.

 Obr. 5: Mapovanie diskov.

 

3.2 Namapovanie diskov príkazom

Príkaz, ktorý je možné zadať do Príkazového riadku Windows (Start ? Run ? cmd) je nasledovný:

net use m: \\5.2.81.134\d$ /USER:login heslo /PERSISTENT:no

m: – Cieľová disková jednotka. Teda váš vzdialený disk bude pod týmto písmenom vo vašom lokálnom PC, môžete zvoliť akékoľvek voľné písmeno.
5.2.81.134 – Je IP adresa vzdialeného PC, zistíte ju z VPN programu.
d$ – Názov disku, ktorý sa má pripojiť. Obdobne ako v predchádzajúcom prípade možno pripojiť len konkrétny priečinok zadaním cesty.
login – Prihlasovacie meno do Windows na vzdialenom PC.
heslo – Vaše heslo k danému login-u.

 

4. Synchronizácia pomocou zvoleného programu

Teraz si musíte nájsť vhodný program na synchronizáciu. Ja používam Allway Sync, ktorý je free pre domáce použitie. Vedie si štatistiky, koľko dát bolo prenesených a ak prekročíte limit, ktorý je nastavený dosť vysoko, vyzve vás, aby ste si zakúpili Pro verziu. Tento limit počíta za určité časové obdobie, takže ak neprenášate obrovské množstvo dát, pravdepodobne túto hlášku nikdy neuvidíte. Po spustení zvolíte „Add New Job“ a vyberiete si priečinky, ktoré chcete synchronizovať, pričom ich teraz vyberáte už ako lokálne priečinky na disku, keďže aj vzdialený disk máme namapovaný. Môžete pridať toľko priečinkov, koľko uznáte za vhodné. Máte potom 2 možnosti: Analyzovať a Synchronizovať. Analyzovať znamená, že vám program zanalyzuje, koľko dát treba presunúť a aké sú rozdiely v priečinkoch. Synchronizácia realizuje priamo presúvanie dát medzi priečinkami. Ak by boli v priečinkoch veľké rozdiely, alebo by sa z nejakého dôvodu program nevedel rozhodnúť, ktorý súbor má ktorým nahradiť, spýta sa vás, inak vykonáva všetko automaticky. Ja osobne robím vždy najskôr analýzu, až potom klikám na synchronizáciu, aby som vedel, čo a koľko bude presúvať. Samozrejme je možné použiť akýkoľvek iný program, ktorý sa vám zapáči, je ich mnoho.

  Obr. 6: Program Allway Sync s nastavenými jobmi.

 

 

5. Vypnutie vzdialeného PC

Po skončení práce chcete vzdialený PC pravdepodobne vypnúť. Najjednoduchší spôsob, ako to spraviť je pripojiť sa na vzdialený PC cez Remote Desktop (Vzdialená plocha), ktorý je súčasťou každého Windows, spustiť príkazový riadok a napísať príkaz:

shutdown /s /t 10

10 značí čas v sekundách a spôsobí vám to vypnutie počítača na ktorom bol príkaz zadaný za 10 sekúnd. Čas je samozrejme možné zvoliť ľubovoľne.

Pohodlnejší spôsob, ako vypínania je napríklad cez TeamViewer, ktorý je bližšie popísaný v mojom článku, na ktorý som odkazoval už vyššie. Tu môžete priamo kliknúť na tlačítko Vypnúť PC v ponuke Štart.

 

Automatizácia úkonov

Realizovať vždy všetky úkony môže byť časovo náročné, preto načrtnem spôsob, ako je možné synchronizáciu čo možno najviac zautomatizovať. Je to spôsob, ktorý používam ja.

V prvom rade treba nastaviť COMODO, alebo iný VPN program, aby sa spúšťal po štarte PC. Pri COMODO Unite je to nastavené automaticky. Na pripájanie diskov odporúčam napísať si krátky skript, tieto majú vo Windows príponu *.bat. Vytvorte si teda napríklad textový súbor, do ktorého napíšete nasledovné:

@echo off
net use m: \\5.2.81.134\d$ /USER:login password /PERSISTENT:no
cd c:\Program Files (x86)\Allway Sync\Bin\
start syncappw.exe

Obr. 7: Obsah súboru *.bat.

 

Príkaz „net use“ je popísaný vyššie. Nahraďte teda „login“ a „password“ vašimi údajmi. Ak ste nainštalovali program Allway Sync do prednastaveného adresára, máte ho priamo v Program Files (x86) a tento riadok nemeňte. Ak ste ho inštalovali inam, cestu musíte zmeniť na tú vašu. Keď ste si na synchronizáciu zvolili iný program, zadajte cestu k nemu a v riadku „start“ nahraďte meno súboru, ktorým sa daný program spúšťa. Potom ešte prepíšte príponu súboru z *.txt na *.bat.

Po dvojkliku na takýto súbor sa vám automaticky namapuje disková jednotka vzdialeného PC a spustí sa zároveň aj program na synchronizáciu. Prípadne si ešte môžete vytvoriť odkaz tohto súboru na pracovnú plochu alebo inam a zmeniť ikonku odkazu na ikonku Allway Sync alebo akúkoľvek inú.

Pozor, pre vykonávanie skriptov, musí byť váš účet privilegovaný ako administrátor. V opačnom prípade sa síce skript tvári ako vykonaný, no nevykoná sa jeho obsah.

A teda keď budete chcieť synchronizovať priečinky, zobudíte si PC na diaľku napríklad cez našu Utilitu. Počkáte chvíľu kým sa zapne PC a dostane sa z blokovacieho režimu, čo je zväčša tak do 30 sekúnd. Spustíte váš *.bat súbor a už len kliknete na Synchronizovať.

 

Prídavné šifrovanie *.bat súboru

Vaše heslo na vzdialený PC je v tomto prípade uložené vo vašom *.bat súbore ako čistý text, čo nie je zrovna najbezpečnejšie a paranoidným ľudom to trhá žily. Môžete teda použiť nejaký spôsob šifrovania súboru. Najjednoduchší (nie zrovna najbezpečnejší) spôsob je implementovaný priamo vo Windows. Postup je nasledovný:

 1. Kliknete na súbor alebo priečinok, ktorý chcete šifrovať.
 2. Kliknete na tlačítko Rozšírené.
 3. Označte možnosť „Encrypt contents to secure data“.
 4. Ak toto aplikujete pre priečinok, spýta sa vás, či má šifrovanie aplikovať aj na všetky podpriečinky a súbory.
 5. Ak aplikujete šifrovanie len na súbor, môžete si vybrať, či chcete šifrovať len súbor, alebo aj celý rodičovský priečinok.
 6. Vyberte si možnosť a kliknite na OK.

Tento spôsob šifrovania je viazaný na login, pod ktorým bol súbor zašifrovaný. Takže ak sa prihlásite ako iný užívateľ, súbor bude pre vás nečitateľný.

Linky:
Utilita na poslanie Magic Packet: https://itnavody.sk/utility/wol
Návod na Wake on LAN: https://itnavody.sk/blogy/software/uplna-vzdialena-sprava-pc
Comodo Unite link na stiahnutie: http://www.comodo.com/home/email-security/vpn-access.php
Allway Sync link na stiahnutie: http://allwaysync.com/download.html
TeamViewer link na stiahnutie: http://www.teamviewer.com/sk/download/windows.aspx

Autor článku nie je zodpovedný za akúkoľvek prípadnú škodu vzniknutú aplikovaním tohto manuálu.

Zanechajte komentár