MATLAB – 07 Grafy

Príkaz plot slúži na vykresľovanie dvojrozmerných grafov v MATLAB-e. Vo videu ukazujem jeho použitie a základné možnosti. V ďalšom videonávode pokračujem s pridávaním dalších prvkov do grafu.

Príkaz Popis
plot(X,Y) Vykreslí dvojrozmerný graf, kde Y je závislé od X. X aj Y musia mať rovnaký rozmer.
plot(X,Y,’–rs’) Vykreslí graf Y v závislosti od X s červenou čiarkovanou čiarou a označí body na grafe štvorčekom. Obdobné kombinácie
viď. help plot.
plot(X,Y,’LineWidth’,3) Hrúbka čiary grafu bude 3 pixely.
plot(X,Y,’color’,’k’) Farba čiary grafu bude čierna. Zoznam možných farieb nájdete
v help plot.
hold on Zadrží aktuálne vykreslený graf a pri ďalšom použití príkazu plot, vykreslí graf na rovnaké plátno. Vypína sa príkazom hold off.

 

Zanechajte komentár