MATLAB – 09 Podmienka IF

Vo video návode vysvetľujem použitie podmienky IF v prostredí Matlab na jednoduchom príklade. Príklad je vytvorený tým spôosobom, aby som zároveň ukázal ako vytvoriť skript, ktorý bude reagovať na vstup užívateľa.

prompt = ‘Zadajte cislo a! ‘;
a = input(prompt)
x = [‘cislo ‘,num2str(a),’ je mensie ako 5′];
if a<5
disp(x)
elseif a == 5
disp(‘cislo a je rovne 5’)
else
error(‘Neznama hodnota a!’)
end

Zanechajte komentár