MATLAB – 11 Cyklus WHILE

Cyklus While je veľmi podobný cyklu For z predchádzajúceho návodu. Rozdiel je ale v jeho ukončení. Pri cykle For máte predom stanovený počet cyklov, po ktorých sa má ukončiť. Cyklus While sa ale ukončí až po splnený predom stanovenej podmienky. V návode to ukazujem na jednoduchých príkladoch, najskôr inkrementujem premennú a až kým nesplním predom stanovenú podmienku, vtedy sa while ukončí. V druhom príklade hľadám strojové epsilon, čo je najmenšie číslo, ktoré keď pripočítame k jednotke, dá výsledok iný ako jedna.

Jendoduchý príklad:

a=0;
while a<5
a=a+1;
end

 

Hľadanie strojového epsilon:

eps=1;
while (eps+1)>1
eps=eps/2;
end
eps=eps*2

 

Zanechajte komentár